Omslagsbild

ISBN 13:978-91-89667-23-5

SEK Handbok 4

Dvärgbrytare - Vägledning för val och installation

Utgåva 3, 2006. 38 sidor.

 

SEK Handbok 414 ger råd och information vid val av dvärgbrytare för anläggningar i bostäder, kontor, butiker och liknande. Ger även vägledning för dimensionering med avseende på utlösningsvillkoret och för koordination mellan dvärgbrytare och smältsäkringar i samma krets. Den innehåller också rekommendationer för måttsamordning av kapslingar och inbyggda apparater för montering på skena. Den nya utgåvan är föranledd av att dvärgbrytare med annan karakteristik än tidigare införts vid revision av dvärgbrytarstandarden och av den nya starkströmsföreskrifterna.

Handboken vänder sig till dem som projekterar installationer i vilka dvärgbrytare ingår och till dem som vill lära sig om dvärgbrytare och deras egenskaper.

Tredje reviderade utgåvan.

Köp handboken här.

 

Innehållsförteckning

 

tillbaka  skriv ut

Här kan du köpa
SEK Handböcker:

SEK Shop
 

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.