Omslagsbild

ISBN 13:978-91-89667-21-1. ISBN 10:91-89667-21-2

SEK Handbok 442

Jordfelsbrytare - Vägledning för val och installation

Utgåva 1, 2007. 75 sidor.

 

Handboken behandlar jordfelsbrytare för allmänbruk med en högst 400 V märkspänning och en märkström som inte överstiger 125 A (fast installation).

Den ger råd och rekommendationer vid användningen av jordfelsbrytare som skydd mot elchock och mot brand. Syftet är att ge främst projektörer, konstruktörer och installatörer ökad kunskap vad gäller tillämpning, val och användning av jordfelsbrytare. Erfarenheten har visat att det är värdefullt för den som läser standarder eller föreskrifter att känna till de principer och den filosofi som varit vägledande när reglerna skrevs.

Handboken vänder sig till elinstallatörer, konstruktörer och andra som vill få en djupare förståelse för jordfelsbrytaren och dess egenskaper.

Se även SEK Handbok 414,
Dvärgbrytare - Vägledning för val och installation

och

SEK Handbok 418,
Säkerhetsbrytare - Ett sätt att ordna säker frånskiljning

Köp handboken här.

 

Innehållsförteckning

 

tillbaka  skriv ut

Här kan du köpa
SEK Handböcker:

SEK Shop
 

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.