Omslagsbild

ISBN 13:978-91-89667-35-8, ISBN 10:91-89667-35-2

SEK Handbok 450

Elinstallationer i medicinska utrymmen

Utgåva 1, 2008. 37 sidor.

 

Denna handbok beskriver och förklarar de särskilda fordringar som gäller för elinstallationer i medicinska utrymmen.

Handboken består av standarden SS 437 10 02 (med SS 437 10 02 T1) och förtydligande kommentarer i syfte att förenkla dess tillämpningen. Kommentarerna är införda i texten och markerade med en ram.

I många fall erhålls tillräcklig säkerhet med de grundläggande krav som ställs på normal materiel och installation enligt gällande elsäkerhets-föreskrifter, standarder och andra tekniska regler. I rum för medicinskt bruk måste dock hänsyn tas till de speciella säkerhetskrav som kan ställas för varje aktivitet och funktion.

För att säkerheten ska kunna upprätthållas är det viktigt att ansvars-fördelningen mellan vårdgivaren och anläggningsägaren är klargjord och välbekant. Vårdgivaren ansvarar för rutiner, apparater och instrument, medan installationen kommer på anläggningsägarens lott. Handboken vänder sig därför till dem som innehar sjukhus, privata kliniker, sjukvårds- och dentalinrättningar, vårdcentraler och speciella medicinska rum på arbetsplatser och till dem som planerar och utför elinstallationer på dessa platser.

Köp handboken här.

 

Innehållsförteckning

 

tillbaka  skriv ut

Här kan du köpa
SEK Handböcker:

SEK Shop
 

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.