Omslagsbild

ISBN 978-91-89667-70-9, 978-91-89667-71-6

SEK Handbok 433

Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden

Utgåva 2, 2016. 163 sidor.

 

Visar vad man kan göra för att minska risken för antändning och elstötar till följd av statisk elektricitet, främst vid hantering av vätskor, gaser och pulver. Behandlar de ingående processerna och hur de elektrostatiska riskerna uppstår. Reviderad och utökad, framförallt betr vätskor.


Köp handboken här (bok) eller här (pdf).

 

Innehållsförteckning

 

tillbaka  skriv ut

Här kan du köpa
SEK Handböcker:

SEK Shop
 

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.