Omslagsbild

ISBN 978-91-89667-44-0;978-91-89667-45-7

SEK Handbok 427

Elinstallationer i explosionsfarliga områden

Utgåva 3, 2011. 303 sidor.

 

Denna tredje utgåva av SEK Handbok 427 behandlar elinstallationer i områden med explosiv atmosfär och hur dessa elinstallationer kontrolleras och underhålls.

Stommen i handboken är de båda europeiska standarderna
EN 60079-14 och EN 60079-17. De överensstämmer helt och hållet med motsvarande internationella standarder IEC 60079-14 och IEC-60079-17 och har tidigare fastställts som svensk standard SS-EN 60079-14 och
SS-EN 60079-17 och givits ut separat.

De aktuella utgåvorna av dessa standarder skiljer sig från de tidigare genom att de inte bara behandlar elinstallationer i områden med explosiv gasatmosfär utan också i områden där explosionsrisken betingas av närvaro av brännbart eller explosivt damm. Detta har skett genom att innehållet i de tidigare standarderna IEC 61241-14 och IEC 61241-17 infogats i IEC 60079-14 och IEC 60079-17.

För att underlätta användningen av standarderna har de i handboken kompletterats med fem informativa nationella bilagor.

Köp handboken här (bok) eller här (pdf).

 

Innehållsförteckning

 

tillbaka  skriv ut

Här kan du köpa
SEK Handböcker:

SEK Shop
 

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.