Nyhetsarkiv

Sida 106 av 108
Skydd mot läckströmmar
Spårvägar och andra likströmsanläggningar kan, om inte särskilda åtgärder vidtas, ge upphov till läckströmmar, ”vagabonderande strömmar”. Dessa kan genom läckströmskorrosion orsaka allvarliga materialskador på konstruktioner av metall i jord eller vatten. Långsträckta föremål i mark, t ex rörledningar och metallmantlade kablar, är särskilt utsatta och det är viktigt att de skyddas på ett effektivt sätt.
Läs mer  Publicerad den 6 november 2005
Ombyggnad av vattenturbiner
SEK TK 4 har tagit fram ett förslag till en standard som skall komplettera den befintliga standarden som finns för provning av vattenturbiner. Detta för att möjliggöra mätning av verkningsgrad före och efter ombyggnad av befintliga kraftstationer.
Läs mer  Publicerad den 5 november 2005
Tele- och datanät
Anvisningarna för hur tele- och datanät märks och dokument-eras har i den nya utgåvan av SS 455 12 01 anpassats till de allmänna dokumentations-reglerna som tagits fram inom IEC och ISO. Läs mer i SEK-Aktuellt nr 4 (pdf) om den nya standarden som ersätter tjugoen gamla.
Publicerad den 21 oktober 2005
Kabelstandarder i nya kläder
Nya europeiska standarder för lågspänningskablar ersätter gamla harmoniseringsdokument.
Läs mer  Publicerad den 20 oktober 2005
På remiss
Förslag till ny standard annonseras offentligt genom att de förs upp på remisslistan. Förslagen kan beställas från SEK och kommentarer och synpunkter är välkomna. Även den som inte tänker kommentera förslagen kan ha nytta av listan, eftersom den visar vad som är på gång och vilka nya standarder som är att vänta.
Publicerad den 17 oktober 2005
« 1 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.