Nyhetsarkiv

Sida 92 av 95
5 år
Svensk standardiserings nuvarande organisation fyllde fem år vid årsskiftet. Sedan den 1 januari 2001 är Sveriges standardiseringsråd, SSR, huvudman för standardiseringen i Sverige.
Läs mer  Publicerad den 1 februari 2006
Nationella projekt och WTO
För att underlätta internationell handel informerar SEK fortlöpande om sådana svenska standardprojekt på det elektrotekniska området som saknar internationell eller europeisk bakgrund.
Läs mer  Publicerad den 28 december 2005
Solceller
Gemensamt överenskomna metoder för mätning och för redovisning av mätresultat har från början varit en viktig del av standardiseringsarbetet.
Läs mer  Publicerad den 27 december 2005
Energideklarationer
Hushållsapparater som säljs i EU skall energideklareras. Avsikten är att köparen skall kunna jämföra förbrukningen hos olika produkter och därmed ha möjlighet att välja den som drar minst ström. Informationen i energideklarationerna måste vara korrekt, relevant och jämförbar (som det står i Europeiska rådets direktiv 92/75/EEG). Detta förutsätter att elförbrukningen mäts med standardiserade metoder och under standardiserade förhållanden.
Läs mer  Publicerad den 11 december 2005
Tävling
IEC bjuder in till uppsats-tävling om internationella standarder och deras inverkan på ekonomi, handel och samhällsliv. Läs mer här.
Publicerad den 7 november 2005
« 1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 »

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.