Nyhetsarkiv

Sida 95 av 95
Ny handbok från SEK
Miljöhänsyn vid konstruktion och standardisering är ämnet för den nya SEK handbok 441 som utkom i augusti. Den innehåller också avsnitt om materialdeklarationer och standarden för märkning enligt WEEE-direktivet. Handboken vänder sig till dem som konstruerar elektriska och elektroniska produkter och till dem som drar upp riktlinjer för konstruktionsarbete och produktplanering.
Läs mer  Publicerad den 21 juli 2005
Färghantering
Genom standardiserade regler för färgmätning och färghantering skall man kunna lita på att bilder ser likadana ut på papper som på skärm. Läs mer om detta och om IEC 61966 (engelska) på iec.ch
Publicerad den 10 juli 2005
EUs direktiv om avfall
I EUs direktiv om avfall från elektriska och elektroniska apparater (WEEE) föreskrivs att medlemsstaterna skall se till att tillverkare av produkter som släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005 är tydligt identifierbara.
Läs mer  Publicerad den 1 april 2005
« 1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.