Nyhetsarkiv

Sida 95 av 98
Solceller
Gemensamt överenskomna metoder för mätning och för redovisning av mätresultat har från början varit en viktig del av standardiseringsarbetet.
Läs mer  Publicerad den 27 december 2005
Energideklarationer
Hushållsapparater som säljs i EU skall energideklareras. Avsikten är att köparen skall kunna jämföra förbrukningen hos olika produkter och därmed ha möjlighet att välja den som drar minst ström. Informationen i energideklarationerna måste vara korrekt, relevant och jämförbar (som det står i Europeiska rådets direktiv 92/75/EEG). Detta förutsätter att elförbrukningen mäts med standardiserade metoder och under standardiserade förhållanden.
Läs mer  Publicerad den 11 december 2005
Tävling
IEC bjuder in till uppsats-tävling om internationella standarder och deras inverkan på ekonomi, handel och samhällsliv. Läs mer här.
Publicerad den 7 november 2005
Explosivt damm
Dammoln kan vara mycket explosiva. Också material som i vanliga fall inte brinner så bra kan i finfördelad form lätt fatta eld och brinna explosionsartat. Mjöl, sågspån och metallpulver är sådana dammliknande ämnen som förekommer på många platser, t ex i sågverk och kvarnar. Elinstallationer i områden där damm kan ansamlas eller dammoln bildas måste därför uppfylla krav som liknar dem som gäller i områden med explosiv gas.
Läs mer  Publicerad den 6 november 2005
Skydd mot läckströmmar
Spårvägar och andra likströmsanläggningar kan, om inte särskilda åtgärder vidtas, ge upphov till läckströmmar, ”vagabonderande strömmar”. Dessa kan genom läckströmskorrosion orsaka allvarliga materialskador på konstruktioner av metall i jord eller vatten. Långsträckta föremål i mark, t ex rörledningar och metallmantlade kablar, är särskilt utsatta och det är viktigt att de skyddas på ett effektivt sätt.
Läs mer  Publicerad den 6 november 2005
« 1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 »

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.