Nyhetsarkiv

Sida 97 av 111
Månadens standard
Hur bestämmer man elektro-magnetiska fält på en arbetsplats?
SS-EN 50499 ger vägledning.
Läs mer  Publicerad den 26 maj 2009
Sverige bör vara aktivt
I en rapport till Globaliserings-rådet hävdar docent Mattias Ganslandt att Sverige bör sträva efter en aktiv roll i det internationella och europeiska standardiserings-arbetet. Läs rapporten här.
Publicerad den 8 maj 2009
Månadens standard
Säkerhets-standarden för utrustning för gråstarrs-operation SS-EN 80601-2-58 är nu färdig.
Läs mer  Publicerad den 23 april 2009
Potentialutjämning i industrianläggingar
SEK, Svensk Elstandard och FIE, Föreningen för industriell elteknik har tillsammans givit ut en handbok om potential-utjämning i industriella elanläggningar, SEK Handbok 449. Avsikten är att ge en praktisk tolkning av de säkerhetsmässiga och funktionsmässiga kraven på potentialutjämning, så att man på ett kostnadseffektivt sätt kan få en person- och funktionssäker anläggning.
Läs mer  Publicerad den 18 mars 2009
Månadens standard
Själva nätomkopplings-utrustningen är en nyckel-komponent i system för avbrottsfri el. Kraven finns i SS-EN 62310 som nu är komplett.
Läs mer  Publicerad den 17 mars 2009
« 1 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 111 »

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.