Energideklarationer  |  den 11 december 2005

Hushållsapparater som säljs i EU skall energideklareras. Avsikten är att köparen skall kunna jämföra förbrukningen hos olika produkter och därmed ha möjlighet att välja den som drar minst ström. Informationen i energideklarationerna måste vara korrekt, relevant och jämförbar (som det står i Europeiska rådets direktiv 92/75/EEG). Detta förutsätter att elförbrukningen mäts med standardiserade metoder och under standardiserade förhållanden.

För att inte belasta lagstiftningen med beskrivningar av hur provningarna skall gå till, har Europeiska kommissionen givit de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att ta fram standarder för passande mätmetoder. Kommissionen kan då enkelt hänvisa till dessa standarder i sina direktiv. På samma sätt hänvisas sedan i de nationella regelverken inom EU, i Sverige i föreskrifter från Statens energimyndighet, STEM.

CENELEC har för det här ändamålet tagit fram standarder för diskmaskiner (EN 50242), ugnar (EN 50304), tvättmaskiner (EN 60456), torktumlare (EN 61121) och kombinerade tvättmaskiner och torktumlare (EN 50229). De här standarderna innehåller också anvisningar för funktionsprovning, som bl a används för sådana tester som brukar redovisas i tidningar. Konsumentverkets testlab har genom SEK i många år spelat en viktig roll i detta arbete inom IEC och CENELEC.

SEK TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater är svensk referensgrupp för arbetet inom IEC TC 59 och CENELEC TC 59X.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.