Industriella IT-nät  |  den 11 maj 2017

Förslag till ny utgåva av IEC 61918 på remiss.

En vägledning för installation av nät för informationsöverföring i industrin finns i standarden SS-EN 61918. Den stämmer helt överens med den internationella IEC 61918 som tagits fram i samarbete mellan specialister världen över.

SS-EN 61918 (IEC 61918) är inte bara en tillämpning av standarderna för generella i serierna SS-EN 50173 och SS-EN 50174, genom att den beskriver installation för de olika fältbussar som omfattas av standarder i serien SS-EN 61784-5. Den är också en byggsten i arbetet med säkra och tillförlitliga system för styrning och övervakning av processer och maskiner. En översikt över internationella standarder som berör detta finns i figurer här.

IEC 61918 är under revision och ett förslag är ute på remiss och kan, under beteckningen 65C/869/CDV, fram till den 5 juni 2017 beställas här från SEK Svensk Elstandard, som organiserar svenska intressenters deltagande i arbetet. Den som vill kan istället följa en länk på samma sida, för att anmäla sig och kommentera förslaget direkt på nätet. Förslaget innebär en allmän uppdatering och översyn, bl a av avsnitten om skärmning och potentialutjämning, och innehåller ett nytt avsnitt om fjärrmatning.

Den nuvarande utgåvan av SS-EN 61918, Industriell processtyrning – Installation av nät för informationsöverföring, är från 2014, se preview här. Den kommer förmodligen att gälla i ytterligare fyra år, eftersom den nya standarden som sagt är under arbete och den elektrotekniska standardiseringen i Europa tillämpar en övergångstid, då både den gamla och den nya utgåvan gäller.

Förslaget har tagits fram inom gruppen IEC SC 65C, Industrial networks, inom IEC TC 65, Industrial process measurement, control and automation, där svenska företag och högskolor deltar genom SEK TK 65, Industriell processtyrning. Läs mer här.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Så att du inte missar tillägg och uppdateringar? Läs mer om SEK e-standard här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.