Kablars brandspridningsegenskaper  |  den 16 maj 2017

SEK TK 64 förtydligar rekommedationerna kring kablars brandspridningsegenskaper i Elinstallationsreglerna.

I Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3 har det smugit sig in fel i avsnitten 422.2.1 och 422.3.4 gällande fordringar för kablars brandspridningsegenskaper.

Under tiden innan SEK Svensk Elstandard kan ge ut en rättelse av dessa avsnitt rekommenderar vi att kablars brandspridningsegenskaper väljs enligt rådet till Boverkets byggregler (BBR), avsnitt 5:527 i BSF 2011:6, enligt följande (länk till pdf):

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.