Elinstallationer i gruvor  |  den 30 maj 2017

Gruvor under jord är en värld för sig och där räcker inte de vanliga Elinstallationsreglerna.

Miljön i gruvor ställer särskilda krav på den elmateriel som används, på jordfelsskydd och isolationsövervakning med mera. Avstånden kan dessutom vara långa och förbrukarna rörliga. Den nya standarden
SS-EN 50628 tar hänsyn till allt detta och innehåller extra fordringar som kompletterar Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 och motsvarande standard för högspänning, SS-EN 61936-1.

SS-EN 50628 behandlar både kolgruvor, med de särskilda explosionsrisker som finns där, och andra typer av gruvor. Se preview här
SS-EN 50628, Utförande av elinstallationer i gruvor under jord.

Standarden kompletterar också SS-EN 1127-2, Explosiv atmosfär – Förhindrande av och skydd mot explosion – Del 2: Grundläggande begrepp och metodik för gruvdrift, och tillämpliga standarder i serien
SS-EN 60079 om elutrustning i områden med explosiv atmosfär.

SS-EN 50628 fastställdes i mars av SEK Svensk Elstandard och innehåller den officiella engelska språkversionen av den europeiska
standarden EN 50628:2016. I maj kom en ny utgåva av Elinstallationsreglerna,
SS 436 40 00, läs mer om den här.

Det är SEK Svensk Elstandard som fastställer svensk standard inom el och elektronik och gör det möjligt för svenska företag, myndigheter och högskolor att delta i arbetet med internationella och europeiska standarder i IEC och CENELEC.

Standarder och SEK handböcker kan beställas från SEK Shop här. Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Så att du inte missar tillägg och uppdateringar? Läs mer om SEK e-standard här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.