El i naturkatastrofer  |  den 1 juni 2017

Eldistributionens roll för naturkatastrofers verkningar

Vilken roll spelar eldistributionen för att upprätthålla funktioner i samhället, särskilt i olika delar av infrastrukturen, om en stad drabbas av en naturkatastrof? Hur kan denna förmåga förstärkas, för att lindra följderna av en naturkatastrof och påskynda en återgång till normaltillståndet?

Dessa frågor har varit särskilt aktuella i Japan, i sviterna av den senaste tsunamin och olyckan i Fukushima. I Sverige handlar det närmast om översvämningar, inte bara vid våra älvar och insjöar utan också vid storm och högvatten, som till exempel den stora översvämningen i södra Skåne 1872.

Från japanskt håll föreslås därför att man tar fram en internationell standard som ska ge vägledning. Förslaget har lagts till IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Det har fått beteckningen SyCSmartCities/19/NP och kan beställas här från SEK Svensk Elstandard. SEK är den svenska medlemmen i IEC och organiserar genom svenska spegelkommittéer svenska intressenters medverkan i de projekt som drivs inom IEC.

Förslaget är ganska översiktligt. Med utgångspunkt i standarden ISO 22313 för ledningssystem för kontinuitet skissas innehållet i en plan och ett system för att upprätthålla elleveransen. Förslaget bygger bland annat på den rapport ”Microgrids for disaster preparedness and recovery” som tagits fram inom IEC, också den på japanskt initiativ. Rapporten kan laddas ner här eller beställas i tryckt form från SEK.

Även om arbetet kan vara angeläget, finns det en risk att olika lagar i olika länder skulle kunna försvåra och urvattna ett gemensamt internationellt arbete. Skillnaden i infrastrukturens omfattning och skick mellan olika städer kan också komplicera. Den som vill, är välkommen att lämna synpunkter på förslaget och att anmäla intresse att följa eller delta i arbetet. Internationella standarder från IEC antas regelmässigt som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Läs mer här om systemkommittén ”Electrotechnical aspects of Smart Cities” inom IEC.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.