RAMI4.0  |  den 8 juni 2017

Referensmodell ska underlätta standardisering för industrins digitalisering.

I den nya specifikationen IEC 63088 finns en referensarkitektur för det som i Sverige brukar kallas industrins digitalisering. För att bli lättare tillgänglig i Sverige har den också återgivits i SEK TR 63088 i serien SEK Tekniska rapporter.

Specifikationen definierar en arkitekturmodell, kallad RAMI4.0, som kan användas för att identifiera, strukturera och illustrera de olika områden där det i det här sammanhanget finns eller behövs standarder.

Den är utformad som en kub med olika lager och medger standardisering i förhållande till olika aspekter, hierarkier och livscykler. Syftet med modellen är att representera det tekniska objektet och dess relevanta aspekter och att ge en digital beskrivning så att det kan representeras virtuellt. Detta behövs för att olika tekniska objekt ska kunna samarbeta, vilket är det grundläggande syftet med det som tyskarna kallar Industri 4.0. Dessutom ger specifikationen termer och definitioner som gäller allmänt för ”smart manufacturing”.

Därutöver beskrivs allmänt tillgångar, komponenter, med en digital anslutning i ett system enligt referensmodellen. För detta hänvisas till reglerna för dataelementtyper i de internationella standarderna
IEC 61360-1 och -2, som i Sverige fastställts med beteckningen SS-EN 61360-1 respektive -2.

Se preview här på SEK Teknisk Rapport 63088. Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för publikationer från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver syfte och omfattning.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.