Upp till 100 W över USB  |  den 2 augusti 2017

USB Power Delivery är nu internationell och svensk standard.

För enheter som kommunicerar på tråd finns som tidigare möjligheten att använda samma kabel både för matning och signaler. En alltmer intressant möjlighet är att använda USB-kontakten och det gränssnitt som den erbjuder. Med konceptet USB Power Delivery, USB PD, som beskrivs i IEC 62680-1-2, är det inte bara möjligt att öka strömmen, utan den kan också styras att flyta i den ena eller den andra riktningen. Det är också möjligt att begränsa strömmen, så att en enhet inte drar mer ström än vad som krävs för en given tillämpning.

Utrustningar med USB PD som ansluts till varandra fungerar först enligt den vanliga USB-standarden, för att sedan förhandla enligt USB-PD standarden och bestämma vem som ska ge ström och vem som ska ta emot, och hur mycket. Rollerna kan sedan växla, om enheterna tycker att det behövs. Det öppnar också för att styra enheter i ett lokalt nät så att det sammanlagda effektuttaget hålls nere.

USB Power Delivery Specification Revision 3.0 V.1.0. har nu antagits som internationell standard inom IEC. Den har också antagits som europeisk standard, EN, i CENELEC och fastställts som svensk standard SS-EN 62680-1-2 av SEK Svensk Elstandard.

Se preview här på SS-EN 62680-1-2, Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) – Del 1-2: Gemensamma komponenter – Specifikation för strömförsörjning (USB PD).

Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Prenumerera här på det månatliga nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard för att få information om fastställd och upphävd svensk standard inom el och elektronik.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.