Dimensionering av utomhusställverk  |  den 6 november 2017

Observera att de äldre standarderna från 2001 och 2002 om dimensionering av utomhusställverk ersatts av nya utgåvor som kom 2016 och att de därför upphör att gälla 2017-12-14.

Det gäller standarden SS 421 01 66 för mekanisk dimensionering, där det kommit en ny, fjärde utgåva, och standarden för vind- och islaster SS 421 01 67, där det samtidigt kom en ny, tredje utgåva.

Den tidigare indelningen i olika belastningsfall och lastkombinationer har i den nya utgåvan av SS 421 01 66 ersatts med en indelning i enbart lastfall. Beräkning av kortslutningslaster ska, som tidigare, om möjligt ske med ledning av SS-EN 60865-1, som ger underlag för mekanisk hållfasthetsdimensionering av ställverk vid kortslutning. Den senaste utgåvan av den kom 2012.

Den nya utgåvan av SS 421 01 67 för beräkning av vind- och islaster kompletterar den nya SS 421 01 66. Båda standarderna bygger på eurokoderna för dimensionering av byggnadsverk. Beräkningarna i SS 421 01 67 är baserade på SS-EN 1991-1-4 men den nya utgåvan innehåller också ett enklare alternativ med tabeller med ungefärliga värden på vindlasten.

I somras upphörde den första utgåvan SS-EN 50341-1, utgåva 1 och SS-EN 50341-3-18, utgåva 1, som behandlade friledningar över 1 kV och upp till och med 45 kV växelspänning, och den tredje utgåvan av SS-EN 50423, utgåva 3, som behandlade friledningar över 45 kV växelspänning. De tre har ersatts av SS EN 50341-1, Elektriska friledningar över 1 kV (AC) – Del 1: Allmänna fordringar – Gemensamma specifikationer, och SS-EN 50341-2-18, Elektriska friledningar över 1 kV (AC) – Del 2-18: Svensk normativ bilaga. Båda fastställdes i januari 2017 av SEK Svensk Elstandard.

SEK Svensk Elstandard är en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna och svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige. SEK är också den svenska medlemmen i IEC och CENELEC, de internationella och europeiska organisationerna för standardisering inom el och elektronik.

Underlätta och förbättra ditt arbete inom det elektrotekniska området – Ha ditt eget standardbibliotek, alltid uppdaterat med senaste utgåvan, tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.