Edge intelligence  |  den 10 november 2017

At the edge. Det är på gränsen mellan nätet och molnet som det sker. Ny rapport från IEC beskriver varför.

I rapporten ”Edge intelligence” från IEC skissas läget, behovet och möjligheterna i en samverkan mellan molnet, sakernas internet (IoT) och de nya, snabba mobilnäten. Ladda hem IEC-rapporten här eller beställ ditt tryckta ex från SEK Svensk Elstandard på SEK@elstandard.se.

Med utvecklingen av 5G – nästa generation mobil datakommunikation – kommer kapaciteten att öka med en faktor hundra och svarstiderna att minska lika mycket. Det öppnar för nya tillämpningar som utnyttjar mängder av uppkopplade produkter med mer eller mindre omfattande egen datakraft. Vissa tillämpningar kräver korta svarstider och andra hanterar stora datamängder. Därför uppstår kravet på databehandling någonstans mellan applikationerna och molnet, ”at the edge”: edge computing.

Edge computing och avancerade möjligheter för kommunikation och anslutning mellan nät öppnar för system med ”machine learning”, där uppkopplade system förbättrar sin förmåga genom interaktion och erfarenhetsutbyte. Då uppstår det som man kan kalla edge intelligence, som alltså är ämnet för en ny rapport från IEC, den internationella organisationen en för standardisering inom el och elektronik.

IEC har låtit en grupp specialister från olika länder, de flesta från Kina och Tyskland, tillsammans skriva en rapport som belyser möjligheter som öppnar sig med edge intelligence. Rapporten ger bakgrunden till edge computing och till hur tekniken växt fram. I ett längre avsnitt beskrivs tillämpningar som driver teknikutvecklingen inom olika områden: smart tillverkning, uppkopplade fordon, avancerade typer av sensorer, blockchain med mera. Ett par avsnitt behandlar områden där tekniken behöver utvecklas och som avslutning beskrivs ett antal användningsfall, ”use cases”.

I rapporten finns också rekommendationer för vad som kan göras för att underlätta en smidig utveckling. En sådan rekommendation gäller ett gemensamt sätt att hantera livscykelfrågor på, en annan att grundläggande ”horisontella” standarder bör tas fram gemensamt i internationella organisationer och en tredje är att industrikonsortier, t ex IIC, och standardiseringsorganisationer bör samarbeta närmare.

Ett kompletterande dokument har nyligen kommit från den europeiska organisationen ETSI, för standardisering inom IT- och teleområdet. Den har titeln ”Developing Software for Multi-Access Edge Computing” och kan laddas ner här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.