Levererar solcellssystemet?  |  den 15 december 2017

SS-EN 61724-1 beskriver parametrar och system för övervakning för drift och underhåll.

Det kan finas flera skäl att övervaka egenskaperna hos en installation med solceller. Man kan se prestandaförändringar hos enskilda paneler och upptäcka nya eller kommande fel. Man kan också använda data från övervakningen för att jämföra verkliga prestanda med de förväntade eller för att jämföra olika installationer med varandra.

Den nya standarden SS-EN 61724-1 behandlar utrustning och metoder för att övervaka olika egenskaper hos en installation för solel, och för att följa hur egenskaperna förändras.

Standarden definierar olika klasser för system för övervakning (monitorering), beskriver de olika parametrar som är aktuella och ger en vägledning till vilken utrustning som behövs. Både direkt uppmätta och beräknade parametrar behandlas.

Övervakning enligt SS-EN 61724-1 är knappast aktuell för mindre hushållsanläggningar. För större anläggningar, på några hundra kW och uppåt, kan en övervakning å andra sidan vara av stort intresse, bland annat för att ge underlag för förebyggande underhåll.

Se preview här på SS-EN 61724-1, Solcellssystem – Prestanda – Del 1: Övervakning. Den ersätter den tidigare SS-EN 61724 från 1999, som upphör att gälla i april 2020. Med funktionen preview kan man för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning. För vindkraft finns en liknande standard, SS-EN 61400-12-1, läs om den här.

Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad är att prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard. Det kommer tio, tolv gånger om året och listar all ny svensk standard på elområdet. Prenumerera här. Liksom de flesta andra standarder på elområdet är SS-EN 61724-1 en internationell standard från IEC som också antagits som europeisk standard. Standardiseringsaktiviteten på solelområdet är hög, läs mer om det här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.