Elektriska och magnetiska fält i industrin  |  den 5 februari 2018

Nya publikationer från IEC om fält och kontaktströmmar i industrianläggningar: IEC TS 62996 och IEC TS 62997.

Risker med elektriska och magnetiska fält från anläggningar för industriell elvärme och elektromagnetisk materialbehandling behandlas i två uppmärksammade tekniska rapporter. De har givits ut av IEC, den internationella standardiseringsorganisationen på elområdet, och projektledare har svensken Per Olov Risman varit.

- Det var ett stort projekt och det blev mer arbete än vi hade väntat oss, säger han inte oväntat.

- Vi lade fast ett nytt koncept för att koppla värden till olika kroppsdelar och vi har föreslagit olika metoder för att bedöma säkerheten, beroende på vilken kompetens och vilka instrument som finns att tillgå.

De båda tekniska rapporterna behandlar kontaktströmmar och fält upp till 6 MHz, något som hittills märkligt nog inte skett mer generellt inom IEC, säger Per Olov Risman. Mer om projektet kan man läsa (på engelska) här.

Arbetet har skett i IECs kommitté för industriell elvärme och elektromagnetisk materialbehandling, IEC TC 27. Den svenska spegelkommittén är TK 27 inom SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna, läs mer om den och om aktuella projekt inom området här. Genom SEK TK 27 kan svenska företag, myndigheter och andra delta i och bidra till arbetet i IEC TC 27.

Se preview här på IEC TS 62996, Industrial electroheating and electromagnetic processing equipment - Requirements on touch currents, voltages and electric fields from 1 kHz to 6 MHz

Se preview här på IEC TS 62997, Industrial electroheating and electromagnetic processing equipment - Evaluation of hazards caused by magnetic nearfields from 1 Hz to 6 MHz

Med funktionen preview kan man fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning. En teknisk specifikation är en sorts förstandard, som ska omprövas efter högst fem år och kanske efter en översyn bli en ”riktig” standard. Standarder från IEC TC 27 antas som regel som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.