Nya standarder 2017  |  den 1 mars 2018

Robotar och appar bland det som behandlades i nya standarderna förra året.

En speciell standard under 2017 är förstås den nya tredje utgåvan av Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00. Bland de andra nya standarderna finns bland annat SS-EN 82304-1 för hälsoappar, SS-EN 62849 för funktionsprovning av hushållsrobotar och den nya alkolåsstandarden
SS-EN 50436-3, med vägledning för myndigheter, beslutsfattare, inköpare och användare.

Den svenska standardiseringsorganisationen SEK Svensk Elstandard fastställde och gav ut inte mindre än 424 svenska standarder under 2017, medräknat reviderade utgåvor och separat utgivna ändringar och tillägg. Av dem var som vanligt inte ens en procent unikt svenska – två reviderade kabelstandarder och en rättelse. Alla de övriga var europeiska standarder, som antagits gemensamt i 34 europeiska länder, och de flesta av dem är från början också internationella standarder som tagits fram i samarbete inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Det visar hur internationell standardiseringen är inom de stora områdena el och elektronik.

Den största enskilda sektorn, räknat i antalet nya och reviderade standarder, var elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon. Andra områden som under 2017 berörs av särskilt många standarder är industriell processtyrning och automation, fiberoptik samt ljusarmaturer med lampor och tillbehör.

Under året har SEK upphävt 327 gamla standarder. Antalet gällande svenska standarder på det elektrotekniska området var därmed vid årsskiftet 7521 stycken, med tillsammans strax över tvåhundra tusen sidor. SEK har under 2017 också gett ut sex tekniska rapporter och fjorton tekniska specifikationer och dessutom sex handböcker i reviderad utgåva.

Om du vill följa utgivningen fortlöpande kan du prenumerera på avisering om ny fastställd och upphävd svensk standard från SEK, anmäl dig här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.