Grund för elektroniska kataloger  |  den 27 mars 2018

Ny utgåva av internationella standarden med grunder för kataloger i databasform.

För egenskaper, klasser och sammanhängande tekniska termer inom elteknik, elektronik och angränsande områden finns en databas på nätet, på https://cdd.iec.ch. Den är en standardiserad grund för kataloger, databaser och liknande tillämpningar. Databasen IEC CDD, Common Data Dictionary innehåller för närvarande ca 440 klasser och 1440 karakteristiska egenskaper för komponenter och material, framtagna i internationellt samarbete.

De principer och metoder som ligger till grund för databasen redovisas i den internationella standarden IEC 61360-1. Den har kommit i en ny utgåva som nyligen också fastställts som svensk standard,
SS-EN 61360-1, utg 4, 2018. Se preview här.

IEC CDD kan alltså användas när man gör till exempel produktkataloger. Sådan användning för kopplingsapparater för lågspänning – alltså brytare, kontaktorer och annat sådant – beskrivs i den nya
SS-EN 62683-1, se preview här. Även den är i grunden en internationell standard från IEC, men den har inte tagits fram i kommittén för dokumentationsregler och liknande (IEC TC 3), utan i den grupp,
IEC SC 121A, som arbetar med standarder just för kopplingsapparater för lågspänning.

Liknande standarder med hjälp för att ange egenskaper hos olika sorters processutrustning har tagits fram i den tekniska kommitté som arbetar med sådant, IEC TC 65. Även där har nya delar kommit i vinter. Läs mer om de standarderna här.

I den nya utgåvan har SS-EN 61360-1 kompletterats med stöd för mer avancerade begrepp, bland annat villkor och begränsningar, block, kardinalitet och polymorfism, och det finns exempel som beskriver detta. Den har också harmoniserats med IEC 62656-1, svensk standard SS-EN 62656-1, som anger gränssnitt som kan användas för IEC CDD.

Principerna och metoderna i IEC 61360-1 kan användas inom alla teknikområden, även om den från början i första hand skulle tillgodose behoven inom elektronikindustrin. Läs mer om SEK TK 3 här och
IEC TC 3, Information structures and elements, identification and marking principles, documentation and graphical symbols här.

Ta reda på mer innan du bestämmer dig! Med funktionen SEK preview kan du fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med standardens syfte och omfattning.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.