Trådlös maskinstyrning  |  den 24 april 2018

Trådlös utrustning blir allt vanligare för styrning av maskiner, också för funktioner med betydelse för säkerheten.

Specialister från flera länder har därför samarbetat för att skriva en särskild standard för trådlösa styrsystem för maskiner. Den har nu också antagits som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som gett den beteckningen SS-EN 62745.

Standarden innehåller fordringar på funktionalitet och gränssnitt för trådlösa styrsystem, alltså sådana som med hjälp av radio, IR eller liknande ger en förbindelse mellan en manöverenhet och resten av maskinens styrsystem. Manöverenheten kan vara fast eller bärbar.

Bland det som behandlas finns oavsiktlig manövrering, olika stopp-funktioner, återställning och uppträdande vid bortfall av matning.

SS-EN 62745 behandlar inte trådlösa förbindelser mellan maskindelar som saknar betjäningsenheter. Den innehåller inte heller några fordringar på utförande (t ex slagtålighet) och fordringarna i standarden är oberoende av det valda kommunikationsprotokollet. Den är en standard av typ B2 enligt ISO 12100 och är avsedd att användas tillsammans med den allmänna standarden för maskiners elutrustning, SS-EN 60204-1.

Se preview här på SS-EN 62745, Maskinsäkerhet – Fordringar på trådlösa styrsystem. Med funktionen preview kan man fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning. SS-EN 62745 överensstämmer helt med den en internationella standarden IEC 62745, som också antagits som europeisk standard i CENELEC. Den gäller därmed lika och utan ändringar i 34 europeiska länder.

Den svenska spegelkommittén för det internationella arbetet med standarder för maskiners elutrustning är SEK TK 44 inom SEK Svensk Elstandard, läs mer här.

Genom att ha ett eget standardbibliotek tillgängligt på nätet, alltid uppdaterat med de senaste utgåvorna, underlättas arbetet. Läs mer om SEK e-standard här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.