Internet of things  |  den 26 april 2018

Internationellt arbete med standard för trovärdiga och tillförlitliga IoT-tjänster startar

Nu startar ett projekt för att i internationellt samarbete arbeta fram en standard med en metodik för att för att realisera och upprätthålla trovärdighet i system och tjänster som bygger på sakernas internet, IoT. Eller, som det står på engelska: a methodology for trustworthiness of IoT systems/services.

Det föreslagna arbetet riktas inte mot något särskilt tillämpningsområde, utan mot generella IoT-system eller IoT-tjänster som är gemensamma för olika områden. Förslaget att starta arbetet har kommit från Japan och som exempel på innehåll ges bland annat modellering av system och tjänster, respons baserat på risker samt samarbete och delning av information.

Intresserade företag, organisationer, myndigheter och högskolor är välkomna att delta och bidra i arbetet genom den tekniska kommittén SEK TK IoT, som ska ha uppstartmöte hos SEK Svensk Elstandard i Kista, Stockholm den 28 maj. Anmäl ditt deltagande till sek@elstandard.se!

SEK Svensk Elstandard är svensk medlem i IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik, och är utsedd av regeringen att vara nationellt standardiseringsorgan.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.