Energimärkning  |  den 8 juni 2018

Den europeiska standardiseringen har tagit fram hjälp för marknadskontroll av hushållsprodukter.

För att underlätta för de myndigheter runt om i Europa som utför marknadskontroll enligt direktiven för energimärkning och ekodesign av hushållsapparater och liknande, finns det nu en gemensam vägledning. Den har tagits fram i europeiskt samarbete inom standardiseringsorganisationen CENELEC och finns tillgänglig i Sverige som SEK TR 50674, Guidelines for the verification of household appliances under energy labelling and eco design.

Se preview här och ta del av förord, inledning, innehållsförteckning och avsnittet som beskriver syftet med vägledningen.

För provning och mätning av energieffektivitet enligt EU-direktiv kan man använda europeiska standarder. Sådana är överenskomna och lika i 34 europeiska länder men fastställs och ges ut i varje land. I Sverige med beteckningen SS-EN. Exempel på sådana standarder är
SS-EN 50242 för diskmaskiner, SS-EN 60350-1 och SS-EN 60350-2 för elspisar, SS-EN 60456 för tvättmaskiner och SS-EN 62552 för kylskåp.

De har alla fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen och som arrangerar svenskt deltagande i internationella och europeiska standardiseringsprojekt på elområdet.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.