Standardiserad produktbeskrivning  |  den 28 juni 2018

Nya avtal ger ökad spridning åt den internationella standarden för dataelementtyper och databasen
IEC CDD.

Den internationella standardiseringsorganisationen IEC har slutit avtal om samarbete med organisationen som har hand om eCl@ss-systemet för klassificering och beskrivning av produkter. Arbetet med att mappa mellan CDD och eCl@ss beräknas vara avslutat till julen 2018. Avtalet har nyligen utvidgats till att också ge organisationen bakom eCl@ss möjlighet att direkt delta i arbetet i IEC med att definiera dataelementtyper.

Samtidigt har organisationen bakom eCl@ss avtalat om samarbete med SAP, som därmed får möjlighet att utnyttja eCl@ss bibliotek i sina produkter. Tillsammans innebär detta att de datalelementtyper och klassificeringsmetoder som tagits fram och överenskommits inom IEC nu får väsentligt större spridning än de hittills haft.

De principer och metoder som ligger till grund för CDD redovisas i den internationella standarden för dataelementtyper IEC 61360-1. I den läggs fast hur man definierar egenskaper för tekniska produkter och hur man med hjälp av dataelement representerar sådant som normalt beskrivs och definieras med ord. Den första utgåvan av IEC 61360-1 kom 1995 och den senaste utgåvan har tidigare i år också fastställts som svensk standard, SS-EN 61360-1, utg 4, 2018. Se preview här.

Databasen https://cdd.iec.ch används bland annat som grund för egenskapslistor, LOP, som används vid utväxling av produktdata i elektroniska kataloger, reservdelslistor och liknande. Till exempel inom processindustrin, se här.

IEC är den internationella organisationen för standardisering inom områdena el och elektronik. Internationella standarder från IEC är framtagna och överenskomna i samarbete mellan experter från flera olika länder. Deltagande från Sverige organiseras av SEK Svensk Elstandard, som är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen. Arbetet med CDD och IEC 61360-1 sker i IEC TC 3 och underkommittén SC 3D. Svenska intressenter deltar genom SEK TK 3, Dokumentation och grafiska symboler. Fler deltagare är välkomna, läs mer om SEK TK 3 här.

Grundläggande för den bakomliggande struktureringen är standarden IEC 81346-1 (SS-EN 81346-1). En introduktion med vägledning finns i SEK Handbok 439, Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.