Industri 4.0  |  den 1 augusti 2018

Fransk-tysk-italiensk rapport lyfter fram IEC-standarder som grund för industrins digitalisering.

Organisationer som arbetar med industrins digitalisering (Industri 4.0) i Frankrike, Italien och Tyskland har tillsammans skrivit en rapport som de kallat ”The Structure of the Administration Shell”. Tanken med rapporten är att visa på en gemensam utgångspunkt, som olika intressenter kan bygga vidare på, för olika tjänster och strukturer.

Det administrativa skalet (”the administration shell”) är en standardiserad digital representation av tillgången (”the asset”). Tillgången och dess administrativa, eller logiska, skal bildar tillsammans en ”smart komponent” som kan representera en typ av tillgång (t ex en motor) eller en förekomst (en viss motor). Detta är grunden för interoperabiliteten mellan olika applikationer och för att man ska kunna göra en digital representation av systemet (digital tvilling).

Industri 4.0, smart tillverkning eller vad man nu vill kalla det, ses i rapporten som ett samspel mellan fyra aspekter: horisontell integrering i produktionen, vertikal integrering företaget, livscykelhantering och de människor som agerar i värdekedjan.

Rapporten behandlar alla typer av industriella processer inom samtliga industrisektorer. Den beskriver bakgrunden och formulerar ett antal krav på det administrativa skalet och på hur det bör vara uppbyggt för att vara användbart. Som illustration ges ett exempel på en anläggning för fyllning och packning av flaskor. Rapporten utvecklar också behovet av klassning och identifiering och diskuterar olika behov (konstruktion, placering osv). Rapporten kan laddas ner här.

Intressant är, hur rapporten framförallt lyfter fram några publikationer från den internationella standardiseringsorganisationen IEC som grund för ett fortsatt arbete med det administrativa skalet: standardserien IEC 61360 om dataelementtyper och tillhörande klassificeringsschema, den öppna databasen IEC CDD och den tekniska specifikationen IEC TS 62832-1. Den fjärde utgåvan av SS-EN 61360-1 har i våras fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard och databasen IEC CDD finns fritt tillgänglig på https://cdd.iec.ch.

De internationella standarderna i IEC 61360-serien är framtagna i den tekniska kommittén IEC TC 3, där Sverige sedan länge haft sekretariatet. IEC TS 62832-1, Industrial-process measurement, control and automation – Digital factory framework – Part 1: General principles, har arbetats fram inom kommittén IEC TC 65, som tagit fram de flesta internationella och svenska standarderna inom industriell processtyrning och som bland annat arbetar med ytterligare två delar, om ”Model elements” och ”Application of Digital Factory for life cycle management of production systems”.

Svenska specialister deltar i arbetet genom SEK TK 3 respektive
SEK TK 65. De organiseras av SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är svensk medlem i IEC och som också fastställer svensk standard inom motsvarande områden.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.