Internet of things  |  den 11 september 2018

Med den nya internationella standarden ISO/IEC 30141 finns nu en sammanhängande beskrivning – en referensarkitektur – för sakernas internet, framtagen i ett globalt samarbete.

Referensarkitekturen ligger på en övergripande nivå och från den utgår de specifika modeller som behövs för olika sammanhang och uppgifter. Standarden anger en uppsättning systemegenskaper och beskriver IoT-system generiskt i form av vilka koncept och relationer som systemet har. Den ger en gemensam grund för beskrivningar, diskussioner och överenskommelser inom IoT-området och ger viktiga definitioner och flera exempel på vilka egenskaper man kan förvänta sig att ett IoT-system har.

Standarden beskriver också olika vyer av referensarkitekturen: Funktionsvyn för personer som är intresserade av vilka egenskaper och funktioner man kan förvänta sig att ett IoT-system har – Systemvyn för dem som är intresserade av implementeringen av ett IoT-system – Kommunikationsvyn som beskriver de olika nätverk som används av ett IoT-system – och Användarvyn som visar vad olika användare kan få för nytta av ett IoT-system. Dessutom finns ett avsnitt om trovärdighet (trustworthiness) för ett IoT-system, som bland annat tar upp generell trovärdighet, sekretess, dataskydd, säkerhet och tillförlitlighet. Tre bilagor innehåller förklaringar och beskriver vissa delar av referensarkitekturen närmare, t ex enhetsrelationer till konceptmodellen, UML-notation och relation mellan konceptmodellen och referensmodellen.

ISO/IEC 30141 är alltså ett grundläggande och teknikneutralt dokument som ska göra en sammanhängande uppsättning IoT-standarder möjlig och dessutom uppmuntra öppenhet och transparens vid implementeringen av IoT-system. Se preview här på ISO/IEC 30141, Internet of Things (IoT) – Reference architecture.

ISO/IEC 30141 har tagits fram i ett arbete som drivs gemensamt av de båda internationella standardiseringsorganisationerna ISO och IEC och är baserad på resultat från olika organisationer, också från t ex IEEE, ETSI och 3GPP. Arbetet fortsätter och planen är att komplettera med teknik som kan stödja IoT-området. Den svenska spegelkommittén SEK TK IoT organiseras av SEK Svensk Elstandard, läs mer om den och om ISO/IEC JTC 1 SC 41 här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.