Mot nya mål!  |  den 25 september 2018

Utlysning om standardisering

Vinnova har öppnat en utlysning för att ge stöd till projekt som beskriver förutsättningar för och behov av standardisering som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft inom områden med ny potential för standardisering.

Utlysningen är kontinuerligt öppen fram till 1 februari 2019. Vinnova bedömer inkomna ansökningar vid tre tillfällen med avläsningsdatumen 2 oktober, 13 november och 1 februari.

Utlysningen riktas till dem som har konkreta idéer om vad som skulle behöva göras för att avhjälpa problem kopplade till standardisering inom ett utpekat innovationsområde eller en bransch. Saknas standarder helt? Råder det brist på gemensamma begrepp? Är det svårt att få gehör för att utveckla existerande standarder så att nya innovativa produkter eller tjänster omfattas? Krockar regelverk från olika branscher eller områden? Har viktiga aktörer inte råd eller tid att delta på det sätt som krävs av dagens standardiseringsprocess?

Läs mer och ladda ner utlysningstexten från Vinnova här.

Standardisering är en intressentdriven verksamhet. Idéer och förslag till nya eller förbättrade standarder kommer alltså från företag, myndigheter och andra som ser ett behov eller som upplevt ett – oftast – tekniskt problem som fordra en gemensam lösning.

Inom det elektrotekniska området bedrivs det allra mesta av arbetet i internationellt samarbete som organiseras av IEC, grundad 1906. SEK Svensk Elstandard, www.elstandard.se, är den svenska medlemmen i IEC och möjliggör svenska intressenters medverkan i arbetet i IEC och i den europeiska motsvarigheten CENELEC. SEK är också utsedd som svensk standardiseringsorganisation av regeringen.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.