Kontorskommunikation  |  den 27 september 2018

Standarden för kabelnät på kontor, SS-EN 50173-2, har kommit i ny utgåva.

Generella kabelnät enligt SS-EN 50173-serien är applikationsoberoende och medger ändringar och utvidgning. De kan innehålla både balanserade kablar och fibrer eller en kombination av dem och de är inte heller bundna till någon viss tillverkare. Tillsammans med den allmänna delen SS-EN 50173-1 beskriver SS-EN 50173-2 struktur och minimikonfiguration för generella kabelnät i kontor, med fordringar på kabellänkar och kanaler, på implementering och på komponenter i kabelnätet. Det står också hur överensstämmelse med fordringarna verifieras.

Den nya utgåvan stöder de nya kanalklasserna I och II och de nya fiberkategorierna OM5 och OS1a. Dessutom innehåller den förstås flera andra ändringar och uppdateringar i förhållande till den förra utgåvan från 2007 och med den nya utgåvan har också strukturen förbättrats på hela serien SS-EN 50173.

Kontor kan ju innehålla serverrum, där kabelnätet beskrivs i SS-EN 50173-5, och gränsa till industrilokaler med kabelnät enligt SS-EN 50173-3. Den senare har också en koppling till SS-EN 61918 som behandlar planering och installation av kommunikationsnät för processtyrning och industriautomation.

För mer information, ladda ner preview här på de inledande avsnitten i SS-EN 50173-2, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 2: Kontor. Se preview här på SS-EN 50173-1, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 1: Allmänna fordringar.

Standarderna är framtagna i europeiskt samarbete med specialister från olika länder och stöder applikationer enligt ISO/IEC och ITU-T. De har fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen. Svenska specialister deltar i arbetet genom SEK TK 215, läs mer här.

För att inte missa tillägg och nyutgåvor kan man ha sitt standardbibliotek på nätet. Läs mer om SEK e-standard här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.