Säkerhet i smarta nät  |  den 23 oktober 2018

Anvisning på väg om IT-säkerhet i kraftnät där
IEC 61850 används.

För kommunikation i elnät är IEC 61850 den moderna standarden. Nu är på väg en kompletterande standard i serien IEC 62351 om IT-säkerhet, särskilt anpassad för just IEC 61850. Förslaget är ute på remiss och kan, med beteckningen 57/2033/CDV, beställas här t o m 12/12/2018. Det är också möjligt att via en länk från den sidan läsa och kommentera förslaget direkt på nätet.

Den föreslagna standarden ska specificera meddelanden, procedurer och algoritmer för att säkra funktionen hos protokoll enligt IEC 61850. Den ska vända sig både till dem som tillverkar produkter enligt IEC 61850 och till dem som är med och utvecklar och reviderar olika delar av IEC 61850.

Publikationsserien IEC 62351 behandlar informationssäkerhet för styrsystem inom
kraftområdet, främst vid användning av olika kommunikationsprotokoll som fastställts av TC 57, den tekniska kommitté inom IEC som utvecklar standarder för styrning och informationsutbyte i kraftsystem. I serien finns flera tekniska rapporter, specifikationer och standarder och de delar som är internationella standarder har också fastställts som europeiska och svenska standarder, SS-EN. Svenska specialister deltar i arbetet i IEC TC 57 genom motsvarande svenska grupp SEK TK 57, läs mer här.

Tidigare i år har fastställts SS-EN 62351-7 om dataobjektmodeller och SS-EN 62351-7 om nyckelhantering.


IEC är den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. SEK Svensk Elstandard är sedan 1907 den svenska medlemmen i IEC och är också utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.