Presentationer och dokument

Materialet för nedladdning får användas fritt om källan anges.Om standardiseringen

   Standardisering - en strategisk tillgång för din verksamhet
   SEKs jubileumsskrift Svensk elstandardisering 1907-2007
   Presentationsbilder

 

Information nya ledamöter 25 oktober 2017

   Block 1 - Historik
   Block 2 - Arbetsmetoder
   Block 3 - Deltagande och arbete
   Block 4 - Datorövningar
 

Presentationer SEK Årsmöte 2017

   Åke Danemar, Presentation årsrapport 2016
   Maria Sandqvist, Presentation SEK strategi
   Stina Wallström, IKEA, Safe and compliant products
   Viktoria Neimane, Vattenfall, Mot framtida nät med standardisering och digitalisering
   Jan Färjh, Ericsson, 5G – Next mobile standard on it's way
   Maria Vicente, FMV, Standardization Management inom försvarsområdet

 

SEK Verksamhetsberättelse 2016

   Verksamhetsberättelse 2016 SEK Svensk Elstandard

SEK Kalender 2017

   SEK Kalender 2017

 
 
 
 
 
 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.