CENELEC

CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) är en sammanslutning av europeiska nationalkommittéer av IEC. Syftet är att harmonisera nationella standarder inom elområdet och verka för att tekniska handelshinder undanröjs. Arbetet baseras i största möjliga utsträckning på internationella standarder utarbetade inom IEC.

CENELEC har sitt kontor i Bryssel i Belgien.

 

 

 

Länk till CENELEC

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.