IEC

På det internationella planet bedrivs standardiseringsarbetet inom det elektrotekniska området av IEC (International Electrotechnical Commission). Grunden för IEC utgörs av nationella kommittéer.

IEC bildades 1906 och 1946 träffades ett samarbetsavtal mellan IEC och ISO (International Organization for Standardization) som har ansvar för standardisering inom andra ämnesområden. Sedan 1990 följer IEC och ISO gemensamma regler för arbetet med och utformningen av internationell standard.

IECs huvudkontor ligger i Genève i Schweiz.

Standardiseringsarbetet inom IEC

Det tekniska standardiseringsarbetet är organiserat i teknikområden och för varje område finns en ansvarig teknisk kommitté (TC) som inom sig kan ha olika underkommittéer (SC). För arbetet inom en TC och dess SCn ansvarar en ordförande tillsammans med den nationalkommitté som åtagit sig sekretariatet. En TC/SC kan tillsätta arbetsgrupper för beredning av förslag. Dessutom finns i flesta TC/SC en grupp som ansvarar för underhåll av befintliga standard.

SEKs tekniska kommittéer (TK) är organiserade så att de överensstämmer med kommittéerna inom IEC.

När de förslag som arbetats fram av en TC/SC efter remissbehandling godkänts av nationalkommittéerna görs de tillgängliga i form av Standard, Technical Specification, Technical Report eller Guide. Nationalkommittéerna ska därefter att i största möjliga utsträckning basera sina nationella standarder på IEC-resultaten.

 

 

Länk till IEC

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.