Bakgrund

SEKs verksamhet startade 1907 genom att Svenska Elektriska Kommittén bildades för att vara svensk nationalkommitté av IEC (International Electrotechnical Commission). För det nationella standardiseringsarbetet bildades 1919 Elektriska Standardiseringskommittén, ESK.

De båda kommittéerna hade ett mycket starkt samarbetade och 1927 kom man överens om en gemensam organisation. Samarbetet utvecklades ytterligare och 1937 bildades Svenska Elektriska Kommissionen, SEK.

I april 2007 ändrades namnet till SEK Svensk Elstandard.

SEK Svensk Elstandard är svensk nationalkommitté av CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) som bildades 1973 och IEC (International Electrotechnical Commission) som bildades 1906.

SEK Svensk Elstandard är av regeringen utsedd som svensk standardiseringsorganisation och fastställer sedan den 1 januari 2001 svensk standard inom sitt område.


 

 

 

   Regeringens ansvarsgivande till nationella standardiseringsorgan
   SEKs jubileumsskrift Svensk elstandardisering 1907-2007
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.