Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i slutet av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SEK Teknisk Rapport 14, utg 2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Kravspecifikation för fibertekniker
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50619, utg 1:2018
TR 50619:2014
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Guidance on how to conduct Round Robin Tests
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50674, utg 1:2018
CLC/TR 50674:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Guidelines for the verification of household appliances under energy labelling and eco design
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS 437 01 02, utg 2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer
Low-voltage electrical installations - Guidelines for connection, location, metering and erection of electrical and telecommunication installations
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS 447 06 60-9, utg 2:2018
CLC/TS 50136-9:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - System och utrustning för larmöverföring - Del 9: Fordringar på gemensamt protokoll för IP-baserad larmöverföring
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 9: Requirements for common protocol for alarm transmission using the Internet Protocol (IP)
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 50090-6-1, utg 1:2018
EN 50090-6-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 205 Installationsbussar och signalöverföring på elnät
Installationsbussar - Del 6-1: Gränssnitt - Gränssnitt för informationsutbyte mellan webbplatser
Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 6-1: Interfaces - Webservice interface
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 50321-1, utg 1:2018
EN 50321-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 78 Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel
Arbete med spänning - Elektriskt isolerande fotbeklädnad
Live working - Footwear for electrical protection - Insulating footwear and overboots
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50364, utg 3:2018
EN 50364:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Begränsning av exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz - 300 GHz från utrustning för artikelövervakning (EAS), identifiering (RFID) och liknande
Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50380, utg 2:2018
EN 50380:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsmoduler - Märkning och dokumentation
Marking and documentation requirements for Photovoltaic Modules
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50496, utg 2:2018
EN 50496:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Bestämning av arbetstagares exponering för elektromagnetiska fält i en rundradiostation, jämte riskbedömning
Determination of workers' exposure to electromagnetic fields and assessment of risk at a broadcast site
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50562, utg 1:2018
EN 50562:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Fasta installationer - Process, skyddsåtgärder och demonstration av säkerhet för banmatningssystem
Railway applications - Fixed installations - Process, protective measures and demonstration of safety for electric traction systems
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 50588-2, utg 1:2018
EN 50588-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 14 Transformatorer
Transformatorer - Medelstora krafttransformatorer, inklusive distributionstransformatorer, för högst 36 kV systemspänning - Del 2: Transformatorer med kabelboxar - Allmänna fordringar för transformatorer med högst 3150 kVA märkeffekt
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - General requirements for transformers with rated power less than or equal to 3 150 kVA
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50588-3, utg 1:2018
EN 50588-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 14 Transformatorer
Transformatorer - Medelstora krafttransformatorer, inklusive distributionstransformatorer, för högst 36 kV systemspänning - Del 3: Transformatorer med kabelboxar - Kabelboxar typ 1 för transformatorer enligt EN 50588-2
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 3: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 1 for use on transformers meeting the requirements of EN 50588-2
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 50588-4, utg 1:2018
EN 50588-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 14 Transformatorer
Transformatorer - Medelstora krafttransformatorer, inklusive distributionstransformatorer, för högst 36 kV systemspänning - Del 4: Transformatorer med kabelboxar - Kabelboxar typ 2 för transformatorer enligt EN 50588-2
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 4: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 2 for use on transformers meeting the requirements of EN 50588-2
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60061-1, utg 1:1993/A57:2018
IEC 60061-1:1969/A57:2017 | EN 60061:1993/A57:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 1: Lampsocklar
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60061-2, utg 1:1993/A53:2018
IEC 60061-2:1993/A53:2017 | EN 60061-2:1993/A53:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 2: Lamphållare
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60061-3, utg 1:1993/A54:2018
IEC 60061-3:1969/A54:2017 | EN 60061-3:1993/A54:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 3: Mätdon
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-58, utg 3:2015/A1:2018
IEC 60068-2-58:2015/A1:2017 | EN 60068-2-58:2015/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Miljötålighetsprovning - Del 2-58: Provningsmetoder - Td: Lödbarhet, beständighet mot upplösning av metallisering och mot lödvärme hos ytmonteringskomponenter
Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-69, utg 3:2017/AC1:2018
IEC 60068-2-69:2017/C1:2018 | EN 60068-2-69:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Miljötålighetsprovning - Del 2-69: Provningsmetoder - Te/Tc: Lödbarhetsprovning med vätningsvåg (kraftmätning) av komponenter för ytmontering
Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60076-3, utg 2:2014/A1:2018
IEC 60076-3:2013/A1:2018 | EN 60076-3:2013/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 14 Transformatorer
Krafttransformatorer - Del 3: Isolationsnivåer, isolationsprovning och yttre luftavstånd
Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 60122-1, utg 1:2003/A1:2018
IEC 60122-1:2002/A1:2017 | EN 60122-1:2002/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Styrkristaller med fastställd kvalitet - Del 1: Artspecifikation
Quarz crystal units of assessed quality - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 60310, utg 3:2016/AC1:2018
IEC 60310:2016/C1:2018 | EN 60310:2016/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Transformatorer och reaktorer för järnvägsfordon
Railway applications - Traction transformers and inductors on board rolling stock
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 60445, utg 6:2018
IEC 60445:2017 | EN 60445:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 3 Dokumentation och grafiska symboler
Gränssnitt människa-maskin (MMI) - Grundläggande regler för märkning av uttag och ledare
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conducturs
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60598-2-4, utg 4:2018
IEC 60598-2-4:2017 | EN 60598-2-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2-4: Särskilda fordringar på flyttbar armatur för allmän användning
Luminaires - Part 2-4: Particular requirements - Portable general purpose luminaires
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-43, utg 2:2010/A1:2018
IEC 60601-2-43:2010/A1:2017 | EN 60601-2-43:2010/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 62BC Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-43: Särskilda fordringar på röntgenutrustning för interventionella procedurer
Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 60780-323, utg 1:2018
IEC/IEEE 60780-323:2016 | EN 60780-323:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Kärntekniska anläggningar - Elektrisk utrustning av betydelse för säkerheten - Kvalificering
Nuclear facilities - Electrical equipment important to safety - Qualification
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 60904-1-1, utg 1:2018
IEC 60904-1-1:2017 | EN 60904-1-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solceller - Del 1-1: Bestämning av förhållandet mellan ström och spänning för solceller med flera PN-övergångar
Photovoltaic devices - Part 1-1: Measurement of current-voltage characteristics of multi-junction photovoltaic (PV) devices
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 60904-8-1, utg 1:2018
IEC 60904-8-1:2017 | EN 60904-8-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solceller - Del 8-1: Mätning av spektral respons för solceller med flera PN-övergångar
Photovoltaic devices - Part 8-1: Measurement of spectral responsivity of multi-junction photovoltaic (PV) devices
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 61215-2, utg 1:2017/AC2:2018
IEC 61215-2:2016/C1:2018 | EN 61215-2:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 2: Provningsmetoder
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 61587-6, utg 1:2018
IEC 61587-6:2017 | EN 61587-6:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Elektronikutrustningar - Mekaniska byggsätt - Provningar för IEC 60917 och IEC 60297 - Del 6: Skyddsaspekter på skåp för inomhusbruk
Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 series - Part 6: Security aspects for indoor cabinets
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 61745, utg 1:2018
IEC 61745:2017 | EN 61745:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Procedur för ändytebildanalys vid kalibrering av mätplatser för fiberoptisk geometri
End-face image analysis procedure for the calibration of optical fibre geometry test sets
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 61757-2-2, utg 1:2018
IEC 61757-2-2:2016 | EN 61757-2-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptiska givare - Del 2-2: Temperaturmätning - Distribuerad mätning
Fibre optic sensors - Part 2-2: Temperature measurement - Distributed sensing
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 61770, utg 2:2009/A11:2018
EN 61770:2009/A11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Vattenanslutning av elektriska apparater - Skydd mot återsugning och vid fel på slang eller slangkoppling
Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 61810-1, utg 4:2015/AC2:2018
IEC 61810-1:2015/C2:2018 | EN 61810-1:2015/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 94/95 Reläer och reläskydd
Elektromekaniska elementarreläer - Del 1: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar
Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 62052-11, utg 1:2003/A1:2017/AC1:2018
IEC 62052-11:2003/A1:2016/C1:2018 | EN 62052-11:2003/A1:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 11: Mätare
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 62052-21, utg 1:2005/A1:2017/AC1:2018
IEC 62052-21:2004/A1:2016/C1:2018 | EN 62052-21:2004/A1:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 21: Utrustning för styrning av tariff och belastning
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 62053-11, utg 1:2003/A1:2017/AC1:2018
IEC 62053-11:2003/A1:2016/C1:2018 | EN 62053-11:2003/A1:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 11: Fordringar på elektromekaniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,5, 1 och 2
Electricity metering equipment (a.c) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 62053-21, utg 1:2003/A1:2017/AC1:2018
IEC 62053-21:2003/A1:2016/C1:2018 | EN 62053-21:2003/A1:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 21: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 1 och 2
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 62053-22, utg 1:2003/A1:2017/AC1:2018
IEC 62053-22:2003/A1:2016/C1:2018 | EN 62053-22:2003/A1:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 22: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,2 S och 0,5 S
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 62053-23, utg 1:2003/A1:2017/AC1:2018
IEC 62053-23:2003/A1:2016/C2:2018 | EN 62053-23:2003/A1:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 23: Fordringar på elektroniska mätare för reaktiv energi av noggrannhetsklass 2 och 3
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 62053-24, utg 1:2015/A1:2017/AC1:2018
IEC 62053-24:2014/A1:2016/C1:2018 | EN 62053-24:2015/A1:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 24: Fordringar på elektroniska mätare för reaktiv energi vid grundfrekvens (noggrannhetsklass 0,5 S, 1 S och 1)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1)
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 62054-11, utg 1:2005/A1:2017/AC1:2018
IEC 62054-11:2004/A1:2016/C1:2018 | EN 62054-11:2004/A1:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Styrning av tariff och belastning - Del 11: Särskilda fordringar på elektroniska rundstyrningsmottagare
Electricity metering equipment (a.c.) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 62054-21, utg 1:2005/A1:2017/AC1:2018
IEC 62054-21:2004/A1:2017/C1:2018 | EN 62054-21:2004/A1:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Styrning av tariff och belastning - Del 21: Särskilda fordringar på kopplingsur
Electricity metering (AC) - Tariff and load control - Part 21: Particular requirements for time switches
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 62232, utg 1:2018
IEC 62232:2017 | EN 62232:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Bestämning av radiofrekvent fältstyrka, effekttäthet och SAR i närheten av radiobasstationer i syfte att bedöma exponering för elektromagnetiska fält
Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 62271-1, utg 2:2018
IEC 62271-1:2017 | EN 62271-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 1: Gemensamma specifikationer för kopplingsapparater för växelström
High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 62271-101, utg 2:2013/A1:2018
IEC 62271-101:2012/A1:2017 | EN 62271-101:2013/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 101: Syntetisk provning
High-voltage switchgear and controlgear - Part 101: Synthetic testing
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 62504, utg 1:2015/A1:2018
IEC 62504:2014/A1:2018 | EN 62504:2014/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysdiodprodukter (LED) och tillhörande utrustning - Termer och definitioner
General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 62702-1-1, utg 1:2017/AC1:2018
IEC 62702-1-1:2016/C1:2018 | EN 62702-1-1:2016/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
System för ljudarkiv - Del 1-1: DVD-skivor och datamigrering för långtidslagring
Audio archive system - Part 1-1: DVD disk and data migration for long term audio data storage
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN 62805-1, utg 1:2018
IEC 62805-1:2017 | EN 62805-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Mätning av glas för solceller - Del 1: Mätning av ljusdiffusion och dess spektralfördelning
Method for measuring photovoltaic (PV) glass - Part 1: Measurement of total haze and spectral distribution of haze
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 62805-2, utg 1:2018
IEC 62805-2:2017 | EN 62805-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Mätning av glas för solceller - Del 2: Mätning av transmittans och reflektans
Method for measuring photovoltaic (PV) glass - Part 2: Measurement of transmittance and reflectance
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN 62979, utg 1:2018
IEC 62979:2017 | EN 62979:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsmoduler - Shuntdiod - Provning för termisk rusning
Photovoltaic modules - Bypass diode - Thermal runaway test
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60051-5, utg 2:2018
IEC 60051-5:2017 | EN IEC 60051-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 5: Särskilda fordringar på fasmetrar, effektfaktormetrar och synkronoskop
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 5: Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60051-6, utg 2:2018
IEC 60051-6:2017 | EN IEC 60051-6:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 6: Särskilda fordringar på ohmmetrar (impedansmetrar) och konduktansmetrar
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 6: Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60051-7, utg 2:2018
IEC 60051-7:2017 | EN IEC 60051-7:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 7: Särskilda fordringar på flerfunktionsinstrument
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 7: Special requirements for multi-function instruments
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60051-8, utg 2:2018
IEC 60051-8:2017 | EN IEC 60051-8:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 8: Särskilda fordringar på tillbehör
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 8: Special requirements for accessories
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60230, utg 2:2018
IEC 60230:2018 | EN IEC 60230:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Stötspänningsprovning av kablar och tillbehör
Impulse tests on cables and their accessories
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60512-15-2, utg 2:2018
IEC 60512-15-2:2018 | EN IEC 60512-15-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektrisk och elektronisk utrustning - Provning och mätning - Del 15-2: Mekanisk provning av kontakter och avslutningar - 15b: Insatsens infästning i höljet (axiell påkänning)
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-2: Connector tests (mechanical) - Test 15b: Insert retention in housing (axial)
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 60512-8-3, utg 2:2018
IEC 60512-8-3:2018 | EN IEC 60512-8-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektrisk och elektronisk utrustning - Provning och mätning - Del 8-3: Statisk belastning (fasta don) - 8c: Låsarmens hållfasthet
Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 8-3: Static load tests (fixed connectors) - Test 8c: Robustness of actuating lever
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 60601-2-2, utg 5:2018
IEC 60601-2-2:2017 | EN IEC 60601-2-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 2-2: Särskilda fordringar på kirurgiska diatermiapparater och tillbehör
Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 60728-3, utg 3:2018
IEC 60728-3:2017 | EN IEC 60728-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 3: Aktiva komponenter för bredbandsnät
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 60730-2-13, utg 3:2018
IEC 60730-2-13:2017 | EN IEC 60730-2-13:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Automatiska elektriska styr- och reglerdon - Del 2-13: Särskilda fordringar på fuktkännande reglerdon
Automatic electrical controls - Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 60749-12, utg 2:2018
IEC 60749-12:2017 | EN IEC 60749-12:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 12: Vibration, varierande frekvens
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 12: Vibration, variable frequency
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60749-26, utg 3:2018
IEC 60749-26:2018 | EN IEC 60749-26:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 26: Känslighet för elektrostatiska urladdningar (ESD) - ”Human body model” (HBM)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing - Human body model (HBM)
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60793-1-54, utg 3:2018
IEC 60793-1-54:2018 | EN IEC 60793-1-54:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 1-54: Mätning och provning - Gammastrålning
Optical fibres - Part 1-54: Measurement methods and test procedures - Gamma irradiation
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 60809, utg 2:2015/A2:2018
IEC 60809:2014/A2:2017 | EN IEC 60809:2015/A2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampor för vägfordon - Måttfordringar, elektriska och ljustekniska fordringar
Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 60810, utg 4:2018
IEC 60810:2017 | EN IEC 60810:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampor för vägfordon - Prestandabeskrivningar
Lamps, light sources and LED packages for road vehicles - Performance requirements
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 60942, utg 3:2018
IEC 60942:2017 | EN IEC 60942:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 29 Elektroakustik
Elektroakustik - Ljudkalibratorer
Electroacoustics - Sound calibrators
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61058-1, utg 4:2018
IEC 61058-1:2016 | EN IEC 61058-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Strömställare för bruksföremål - Del 1: Allmänna fordringar
Switches for appliances - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61076-2-111, utg 1:2018
IEC 61076-2-111:2017 | EN IEC 61076-2-111:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Fordringar - Del 2-111: Runda anslutningsdon - Detaljspecifikation för anslutningsdon för kraft M12 med skruvfattning
Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 2-111: Circular connectors - Detail specification for power connectors with M12 screw-locking
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61076-3-119, utg 1:2018
IEC 61076-3-119:2017 | EN IEC 61076-3-119:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Fordringar - Del 3-119: Rektangulära anslutningsdon - Detaljspecifikation för oskärmat 10-poligt anslutningsdon för industribruk med fast don och kabeldon med push-pullåsning för dataöverföring med frekvenser upp till 100 MHz
Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-119: Rectangular connectors - Detail specification for shielded and unshielded, free and fixed 10-way connectors with push-pull coupling for industrial environments for data transmission with frequencies up to 100 MHz
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61190-1-3, utg 3:2018
IEC 61190-1-3:2017 | EN IEC 61190-1-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Material för elektronikmontering - Del 1-3: Fordringar på lodlegeringar och lod med eller utan flussmedel
Attachment materials for electronic assembly - Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solder for electronic soldering applications
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61204-7, utg 2:2018
IEC 61204-7:2016 | EN IEC 61204-7:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 96 Småtransformatorer
Switchade strömförsörjningsdon för lågspänning - Del 7: Säkerhetsfordringar
Low-voltage switch mode power supplies - Part 7: Safety requirements
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61291-1, utg 4:2018
IEC 61291-1:2018 | EN IEC 61291-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Förstärkare för fiberoptik - Del 1: Artspecifikation
Optical amplifiers - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61340-4-3, utg 2:2018
IEC 61340-4-3:2017 | EN IEC 61340-4-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 101 Elektrostatik
Elektrostatiska urladdningar - Del 4-3: Provningsmetoder för särskilda tillämpningar - Fotbeklädnad
Electrostatics - Part 4-3: Standard test methods for specific applications - Footwear
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61340-4-4, utg 3:2018
IEC 61340-4-4:2018 | EN IEC 61340-4-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 101 Elektrostatik
Elektrostatiska urladdningar - Del 4-4: Provningsmetoder för särskilda tillämpningar - Klassning av storsäckar (FIBC-behållare) med avseende på elektrostatiska egenskaper
Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61340-4-5, utg 2:2018
IEC 61340-4-5:2018 | EN IEC 61340-4-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 101 Elektrostatik
Elektrostatiska urladdningar - Del 4-5: Provningsmetoder för särskilda tillämpningar - Bestämning av elektrostatiska egenskaper hos fotbeklädnad och golv tillsammans med person
Electrostatics - Part 4-5: Standard test methods for specific applications - Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61643-331, utg 2:2018
IEC 61643-331:2017 | EN IEC 61643-331:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 37A Överspänningsskydd för lågspänningsinstallationer
Överspänningsskydd för lågspänning - Del 331: Specifikationer för metalloxidvaristorer (MOV)
Components for low-voltage surge protective devices - Part 331: Performance requirements and test methods for metal oxide varistors (MOV)
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61730-1, utg 2:2018
IEC 61730-1:2016 | EN IEC 61730-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solceller - Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler - Del 1: Utförande
Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61730-2, utg 2:2018
IEC 61730-2:2016 | EN IEC 61730-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solceller - Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler - Del 2: Provning
Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61754-7-2, utg 1:2018
IEC 61754-7-2:2017 | EN IEC 61754-7-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Gränssnitt för kontaktdon - Del 7-2: Kontaktdonsfamilj typ MPO - Två fiberrader
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 7-2: Type MPO connector family - Two fibre rows
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 61869-10, utg 1:2018
IEC 61869-10:2017 | EN IEC 61869-10:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 38 Mättransformatorer
Mättransformatorer - Del 10: Tilläggsfordringar för passiva strömtransformator med låg uteffekt
Instrument transformers - Part 10: Additional requirements for low-power passive current transformers
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61869-11, utg 1:2018
IEC 61869-11:2017 | EN IEC 61869-11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 38 Mättransformatorer
Mättransformatorer - Del 11: Tilläggsfordringar för passiva spänningstransformator med låg uteffekt
Instrument transformers - Part 11: Additional requirements for low power passive voltage transformers
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61938, utg 3:2018
IEC 61938:2018 | EN IEC 61938:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Audio- och videoutrustning - Vägledning beträffande rekommenderade egenskaper hos analoga gränssnitt för att uppnå interoperabilitet
Multimedia systems - Guide to the recommended characteristics of analogue interfaces to achieve interoperability
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61968-3, utg 2:2018
IEC 61968-3:2017 | EN IEC 61968-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Integrering av tillämpningar för elförsörjning - Systemgränssnitt för distributionssystemstyrning - Del 3: Gränssnitt för nätdrift
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 3: Interface for network operations
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 61970-456, utg 2:2018
IEC 61970-456:2018 | EN IEC 61970-456:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 456: Lösningsprofiler från tillståndsestimatorer inklusive lastflödesberäkningar
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 456: Solved power system state profiles
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62024-1, utg 3:2018
IEC 62024-1:2017 | EN IEC 62024-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Induktiva komponenter för högfrekvens - Elektriska egenskaper och mätmetoder - Del 1: Chipinduktorer i storleksordningen nanohenry
High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 1: Nanohenry range chip inductor
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62246-1-1, utg 2:2018
IEC 62246-1-1:2018 | EN IEC 62246-1-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 94/95 Reläer och reläskydd
Tungreläer - Del 1-1: Artspecifikation - Förlaga till detaljspecifikation
Reed switches - Part 1-1: Generic specification - Blank detail specification
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62271-110, utg 4:2018
IEC 62271-110:2017 | EN IEC 62271-110:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 110: Koppling av induktiva laster
High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62325-301, utg 2:2018
IEC 62325-301:2018 | EN IEC 62325-301:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Kommunikation på energimarknaden - Del 301: Utvidgning av den gemensamma informationsmodellen (CIM) för marknader
Framework for energy market communications - Part 301: Common information model (CIM) extensions for markets
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62343-5-2, utg 1:2018
IEC 62343-5-2:2018 | EN IEC 62343-5-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Dynamiska moduler - Del 5-2: Provning - Våglängdsberoende omkopplare med fast galler 1 x N- Mätning av dynamisk överhörning
Dynamic modules - Part 5-2: Test methods - 1 x N fixed-grid WSS - Dynamic crosstalk measurement
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62561-2, utg 2:2018
IEC 62561-2:2018 | EN IEC 62561-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 81 Åskskydd
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 2: Ledare och jordelektroder
Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62561-6, utg 2:2018
IEC 62561-6:2018 | EN IEC 62561-6:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 81 Åskskydd
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 6: Fordringar på blixtnedslagsräknare
Lightning protection system components (LPSC) - Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62561-7, utg 2:2018
IEC 62561-7:2018 | EN IEC 62561-7:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 81 Åskskydd
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 7: Fordringar på jordningsförbättrande medel
Lightning protection system components (LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62604-2, utg 2:2018
IEC 62604-2:2017 | EN IEC 62604-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
SAW- och BAW-duplexrar med fastställd kvalitet - Del 2: Vägledning vid användning
Surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) duplexers of assessed quality - Part 2: Guidelines for the use
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62688, utg 1:2018
IEC 62688:2017 | EN IEC 62688:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solceller - Säkerhetsfordringar på av solcellsmoduler och enheter med koncentrator (CPV)
Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Safety qualification
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62731, utg 2:2018
IEC 62731:2018 | EN IEC 62731:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Televisionsutrustning - Text till tal (TTS) för television - Allmänna fordringar
Text-to-speech for television - General requirements
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62822-3, utg 1:2018
IEC 62822-3:2017 | EN IEC 62822-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 26 Elsvetsning
Bedömning av utrustning för elsvetsning med avseende på begränsning av exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz) - Del 3: Utrustning för motståndssvetsning
Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz) - Part 3: Resistance welding equipment
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 
SS-EN IEC 62828-1, utg 1:2018
IEC 62828-1:2017 | EN IEC 62828-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Referensförhållanden och metoder vid provning av mätgivare - Del 1: Allmänna metoder för alla typer av mätgivare
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 1: General procedures for all types of transmitters
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62828-2, utg 1:2018
IEC 62828-2:2017 | EN IEC 62828-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Referensförhållanden och metoder vid provning av mätgivare - Del 2: Särskilda metoder för mätgivare för tryck
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 2: Specific procedures for pressure transmitters
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62933-1, utg 1:2018
IEC 62933-1:2018 | EN IEC 62933-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 120 Elektriska energilagringssystem
Elektriska energilagringssystem (EES) - Del 1: Terminologi
Electrical energy storage (EES) systems - Part 1: Vocabulary
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC 62933-2-1, utg 1:2018
IEC 62933-2-1:2017 | EN IEC 62933-2-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 120 Elektriska energilagringssystem
Elektriska energilagringssystem (EES) - Del 2-1: Egenskaper och provningsmetoder - Allmänt
Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-1: Unit parameters and testing methods - General specification
Fastställelsedatum: 2018-06-13
Läs mer
 
SS-EN IEC/IEEE 65700, utg 1:2018
IEC/IEEE 65700-19-03:2014 | EN IEC/IEEE 65700:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 36 Isolatorer
Isolatorer - Genomföringar för likström
Bushings for DC application
Fastställelsedatum: 2018-05-16
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

juni 2018

maj 2018

april 2018

mars 2018

februari 2018

januari 2018

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.