Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i slutet av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SEK TS 50576, utg 2:2017
CLC/TS 50576:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Utvidgad tillämpning av provningsresultat
Electric cables - Extended application of test results for reaction to fire
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SEK TS 61643-12, utg 1:2017
IEC 61643-12:2008 | CLC/TS 61643-12:2009
Ansvarig svensk kommitté: TK 37A Överspänningsskydd för lågspänningsinstallationer
Överspänningsskydd för lågspänning - Del 12: Överspänningsskydd anslutna till lågspänningsnät - Val och användning
Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Selection and application principles
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SEK TS 61643-22, utg 1:2017
IEC 61643-22:2015 | CLC/TS 61643-22:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 37A Överspänningsskydd för lågspänningsinstallationer
Överspänningsskydd för lågspänning - Del 22: Överspänningsskydd anslutna till tele- och signalledningar - Val och användning
Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50052, utg 2:2017
EN 50052:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Gjutna aluminiumkapslingar för gasisolerade ställverk
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled cast aluminium alloy enclosures
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50121-1, utg 4:2017
EN 50121-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 1: Allmänt
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50121-2, utg 4:2017
EN 50121-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 2: Emission från hela järnvägssystemet till omgivningen
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50121-3-1, utg 4:2017
EN 50121-3-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-1: Fordon - Tåg och kompletta lok och vagnar
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50121-5, utg 4:2017
EN 50121-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 5: Fasta installationer för elförsörjning
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50122-1, utg 2:2011/A4:2017
EN 50122-1:2011/A4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Elsäkerhet, jordning och returströmkrets - Del 1: Åtgärder till skydd mot elchock
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50124-1, utg 2:2017
EN 50124-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Isolationskoordination - Del 1: Grundläggande fordringar - Kryp- och luftavstånd
Railway applications - Insulation coordination - Part 1: Basic requirements - Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50124-2, utg 2:2017
EN 50124-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Isolationskoordination - Del 2: Överspänningar och skydd mot överspänningar
Railway applications - Insulation coordination - Part 2: Overvoltages and related protection
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50131-2-8, utg 1:2017
EN 50131-2-8:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 2-8: Vibrationsdetektorer för inbrottslarm
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-8: Intrusion detectors - Shock detectors
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50152-3-1, utg 2:2017
EN 50152-3-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Fasta installationer - Särskilda fordringar på växelspänningsställverk - Del 3-1: Mät-, manöver- och skyddsutrustning för speciell användning i växelspänningstraktionsystem - Tillämpningsanvisning
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3-1: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems - Devices
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50193-2-2, utg 1:2017
EN 50193-2-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Vattenvärmare av genomströmningstyp - Del 2-2: Funktionsprovning - Duschvärmare av genomströmningstyp för ett tappställe
Electric instantaneous water heaters - Part 2-2: Performance requirements - Single point of use electric instantaneous showers - Efficiency
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50244, utg 2:2017
EN 50244:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) - Vägledning vid val, installation och underhåll
Electrical apparatus for detection of combustible gases in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50288-11-2, utg 1:2017
EN 50288-11-2:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Kommunikationskablar - Flerelementskablar med ledare av metall - Del 11-2: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning mellan 1 MHz och 500 MHz - Kablar för anslutning, korskoppling och för användning i datacentraler
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 11-2: Sectional specification for un-screened cables, characterized from 1 MHz up to 500 MHz for work area, patch cord and data centre applications
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50289-1-1, utg 2:2017
EN 50289-1-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-1: Elektrisk provning - Allmänt
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-1: Electrical test methods - General requirements
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50289-1-11, utg 2:2017
EN 50289-1-11:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-11: Elektrisk provning - Karakteristisk impedans, inimpedans, reflektionsdämpning
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-11: Electrical test methods - Characteristic impedance, input impedance, return loss
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50289-1-8, utg 2:2017
EN 50289-1-8:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-8: Elektrisk provning - Dämpning
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-8: Electrical test methods - Attenuation
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50290-1-2, utg 1:2017
EN 50290-1-2:2004
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Del 1-2: Definitioner
Communication cables - Part 1-2: Definitions
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50399, utg 1:2011/A1:2017
EN 50399:2011/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Allmänna provningsmetoder för kablar under brandförhållanden - Mätning av värme- och rökutveckling på kablar under brandspridningsprovning - Provningsutrustning, förfarande och resultat
Common test methods for cables under fire conditions - Heat release and smoke production measurement on cables during flame spread test - Test apparatus, procedures, results
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50436-3, utg 1:2017
EN 50436-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK BTTF 116-2 Alkolås
Alkolås - Fordringar och provning - Del 3: Vägledning för myndigheter, beslutsfattare, inköpare och användare
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 3: Guidance for authorities, decision makers, purchasers and users
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50436-7, utg 1:2017
EN 50436-7:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK BTTF 116-2 Alkolås
Alkolås - Fordringar och provning - Del 7: Installationsdokument
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 7: Installation document
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50600-4-2, utg 1:2017/AC1:2017
EN 50600-4-2:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 4-2: Energieffektivitet
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-2: Power Usage Effectiveness
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50628, utg 1:2017
EN 50628:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Utförande av elinstallationer i gruvor under jord
Erection of electrical installations in underground mines
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50632-3-3, utg 1:2017
EN 50632-3-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Motordrivna elverktyg - Mätning av damm - Del 3-3: Särskilda fordringar på transportabla rikt- och planhyvlar
Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 3-3: Particular requirements for transportable planers and thicknessers
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50633, utg 1:2017
EN 50633:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Fasta installationer - Skyddsprinciper för banmatningssystem med växelspänning eller likspänning
Railway applications - Fixed installations - Protection principles for AC and DC electric traction systems
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 55025, utg 3:2017
CISPR 25:2016 | EN 55025:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Motorfordon, motorbåtar och förbränningsmotordrivna anordningar - Radiostörningar - Gränsvärden och mätmetoder avseende störningar på radiomottagare i motorfordon, motorbåtar eller på förbränningsmotordrivna anordningar
Vehicles, boats, and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60065, utg 4:2015/A11:2017
EN 60065:2014/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning - Säkerhet
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60065, utg 4:2015/AC2:2017
IEC 60065:2014/C2:2016 | EN 60065:2014/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning - Säkerhet
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60079-29-1, utg 2:2017
IEC 60079-29-1:2016 | EN 60079-29-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 29-1: Gasdetektorer (gasvarnare) - Prestandafordringar för utrustning för detektering av brännbara gaser
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60127-5, utg 2:2017
IEC 60127-5:2016 | EN 60127-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Finsäkringar - Säkerhet - Del 5: Riktlinjer för kvalitetsbedömning
Miniature fuses - Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60191-6-13, utg 2:2017
IEC 60191-6-13:2016 | EN 60191-6-13:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska egenskaper - Del 6-13: Vägledning vid konstruktion av socklar för FBGA och FLGA
Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-13: Design guideline of open-top-type sockets for Fine-pitch Ball Grid Array (FBGA) and Fine-pitch Land Grid Array (FLGA)
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60312-1, utg 2:2017
IEC 60312-1:2011 | EN 60312-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Dammsugare för hushållsbruk - Del 1: Funktionsprovning av dammsugare avsedda för torr städning
Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60384-14, utg 2:2013/A1:2017
IEC 60384-14:2013/A1:2016 | EN 60384-14:2013/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 14: Gruppspecifikation för fasta kondensatorer för avstörning och nätanslutning
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14: Sectional specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60384-24, utg 2:2016/AC1:2017
IEC 60384-24:2015/C1:2016 | EN 60384-24:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 24: Gruppspecifikation för tantalelektrolytkondensatorer med fast elektrolyt av ledande polymer, för ytmontering
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 24: Sectional specification - Fixed tantalum electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60404-1, utg 1:2017
IEC 60404-1:2016 | EN 60404-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 68 Ledande magnetiska material
Magnetiska material - Del 1: Klassificering
Magnetic materials - Part 1: Classification
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60404-15, utg 1:2013/A1:2017
IEC 60404-15:2012/A1:2016 | EN 60404-15:2012/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 68 Ledande magnetiska material
Magnetiska material - Del 15: Bestämning av den relativa permeabiliteten hos svagt magnetiska material
Magnetic materials - Part 15: Methods for the determination of the relative magnetic permeability of feebly magnetic materials
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60598-2-20, utg 5:2015/AC1:2017
IEC 60598-2-20:2014/C1:2016 | EN 60598-2-20:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2-20: Särskilda fordringar på ljuskedjor
Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60598-2-21, utg 1:2015/AC1:2017
IEC 60598-2-21:2014/C1:2016 | EN 60598-2-21:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2-21: Särskilda fordringar på förslutna ljuskedjor (ljusslangar)
Luminaires - Part 2-21: Particular requirements - Rope lights
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60601-1-8, utg 2:2007/A11:2017
EN 60601-1-8:2007/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 1-8: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda - Tilläggsstandard för larmsystem
Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60603-7-82, utg 1:2017
IEC 60603-7-82:2016 | EN 60603-7-82:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 7-82: Detaljspecifikation för skärmat 8-poligt anslutningsdon med 12 kontakter med fast don och kabeldon, för dataöverföring med frekvenser upp till 2 000 MHz
Connectors for electronic equipment - Part 7-82: Detail specification for 8-way, 12 contacts, shielded, free and fixed connectors, for data transmission with frequencies up to 2 000 MHz
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60695-1-10, utg 2:2017
IEC 60695-1-10:2016 | EN 60695-1-10:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 1-10: Vägledning vid bestämning av brandegenskaper hos elektrotekniska produkter - Vägledning
Fire hazard testing - Part 1-10: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - General guidelines
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60695-8-1, utg 3:2017
IEC 60695-8-1:2016 | EN 60695-8-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 8-1: Värmeavgivning - Vägledning
Fire hazard testing - Part 8-1: Heat release - General guidance
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60695-8-2, utg 1:2017
IEC 60695-8-2:2016 | EN 60695-8-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 8-2: Värmeavgivning - Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet
Fire hazard testing - Part 8-2: Heat release - Summary and relevance of test methods
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60700-1, utg 2:2015/AC1:2017
IEC 60700-1:2015/C1:2017 | EN 60700-1:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Tyristorventiler för högspänd likström - Del 1: Elektrisk provning
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 1: Electrical testing
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60704-2-13, utg 3:2017
IEC 60704-2-13:2016 | EN 60704-2-13:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Provningsmetod för bestämning av luftburet buller - Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-13: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60743, utg 3:2017
IEC 60743:2013 | EN 60743:2013
Ansvarig svensk kommitté: TK 78 Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel
Arbete med spänning - Terminologi
Live working - Terminology for tools, devices and equipment
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60793-2, utg 4:2017
IEC 60793-2:2015 | EN 60793-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 2: Produktspecifikationer - Allmänt
Optical fibres - Part 2: Product specifications - General
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60794-3-20, utg 3:2017
IEC 60794-3-20:2016 | EN 60794-3-20:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Del 3-20: Familjespecifikation - Utomhuskablar - Självbärande kablar
Optical fibre cables - Part 3-20: Outdoor cables - Family specification for self-supporting aerial telecommunication cables
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60794-5, utg 2:2017
IEC 60794-5:2014 | EN 60794-5:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Del 5: Gruppspecifikation - Mikroduktkabling för blåsinstallationer
Optical fibre cables - Part 5: Sectional specification - Microduct cabling for installation by blowing
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60855-1, utg 1:2017
IEC 60855-1:2016 | EN 60855-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 78 Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel
Utrustning för arbete under spänning - Isolerande skumfyllda rör och massiva stänger - Del 1: Rör och stänger med cirkulärt tvärsnitt
Live working - Insulating foam-filled tubes and solid rods - Part 1: Tubes and rods of a circular cross-section
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60947-5-5, utg 1:1998/A2:2017
IEC 60947-5-5:1997/A2:2016 | EN 60947-5-5:1997/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 5-5: Manöverkretsapparater och kopplingselement - Elektriska nödstoppsanordningar med mekanisk låsning
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-5: Control circuit devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical latching function
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60966-2-5, utg 4:2017
IEC 60966-2-5:2016 | EN 60966-2-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar för högfrekvens med påmonterade anslutningsdon - Del 2-5: Detaljspecifikation för kablar med påmonterade anslutningsdon (IEC 61169-2) för radio- och TV-mottagare, 0 MHz - 1 000 MHz
Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-5: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 1 000 MHz, IEC 61169-2 connectors
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60966-2-6, utg 4:2017
IEC 60966-2-6:2016 | EN 60966-2-6:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar för högfrekvens med påmonterade anslutningsdon - Del 2-6: Detaljspecifikation för kablar med påmonterade anslutningsdon (IEC 61169-24) för radio- och TV-mottagare, 0 MHz - 3 000 MHz
Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-6: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-24 connectors
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61000-1-2, utg 1:2017
IEC 61000-1-2:2016 | EN 61000-1-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 1-2: Allmänt - Metodik för att uppnå funktionell säkerhet i elektriska och elektroniska system med avseende på elektromagnetiska fenomen
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-2: General - Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-10, utg 2:2017
IEC 61000-4-10:2016 | EN 61000-4-10:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-10: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot dämpade magnetiska fält
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-10: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory magnetic field immunity test
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-30, utg 3:2015/AC1:2017
IEC 61000-4-30:2015/C1:2016 | EN 61000-4-30:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-30: Mät- och provningsmetoder - Mätning av spänningsgodhet och elkvalitet
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-31, utg 1:2017
IEC 61000-4-31:2016 | EN 61000-4-31:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-31: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot ledningsbundna bredbandiga störningar på elnät
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-31: Testing and measurement techniques - AC mains ports broadband conducted disturbance immunity test
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61005, utg 2:2017
IEC 61005:2014 | EN 61005:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Kärnteknisk mätutrustning - Miljödosekvivalentratmätare för neutronstrålning
Radiation protection instrumentation - Neutron ambient dose equivalent (rate) meters
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61010-2-012, utg 1:2017
IEC 61010-2-012:2016 | EN 61010-2-012:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 66 Säkerhet hos elektronisk mätutrustning
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-012: Särskilda fordringar på utrustning för klimat- och miljötålighetsprovning och för temperaturkonditionering
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-012: Particular requirements for climatic and environmental testing and other temperature conditioning equipment
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 61010-2-101, utg 2:2017
IEC 61010-2-101:2015 | EN 61010-2-101:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 66 Säkerhet hos elektronisk mätutrustning
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-101: Särskilda fordringar på medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik (IVD)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61076-3-110, utg 3:2017
IEC 61076-3-110:2016 | EN 61076-3-110:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 3-110: Rektangulära anslutningsdon - Detaljspecifikation för skärmade anslutningsdon med fast don och kabeldon för dataöverföring med frekvenser upp till 3 000 MHz
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-110: Detail specification for free and fixed connectors for data transmission with frequencies up to 3 000 MHz
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61076-3-120, utg 1:2017
IEC 61076-3-120:2016 | EN 61076-3-120:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för högfrekvens - Del 3-120: Rektangulära anslutningsdon - Detaljspecifikation för demonterbara anslutningsdon för kraft med snäppfastsättning för märkspänning 250 V DC och märkström 30 A
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-120: Rectangular connectors - Detail specification for rewirable power connectors with snap locking for rated voltage of 250 V d.c. and rated current of 30 A
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61078, utg 3:2017
IEC 61078:2016 | EN 61078:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 56 Tillförlitlighet
Funktionssäkerhetsscheman
Reliability block diagrams
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61094-3, utg 2:2016/AC1:2017
IEC 61094-3:2016/C1:2016 | EN 61094-3:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 29 Elektroakustik
Elektroakustik - Mätmikrofoner - Del 3: Primär metod för frifältskalibrering av standardiserade laboratoriemikrofoner med reciprocitetsteknik
Electroacoustics - Measurement microphones - Part 3: Primary method for free-field calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 61169-54, utg 1:2017
IEC 61169-54:2016 | EN 61169-54:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Anslutningsdon för högfrekvens - Del 54: Gruppspecifikation för koaxialdon med 10 mm innerdiameter på ytterledaren, typ 4,3-10
Radio frequency connectors - Part 54: Sectional specification for coaxial connectors with 10 mm inner diameter of outer conductor, nominal characteristic impedance 50 Ohms, Series 4,3-10
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61169-58, utg 1:2017
IEC 61169-58:2016 | EN 61169-58:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Anslutningsdon för högfrekvens - Del 58: Gruppspecifikation för självpassande koaxialdon, 50 ohm (typ SBMA)
Radio-frequency connectors - Part 58: Sectional specification for RF coaxial connectors with blind-mate coupling - Characteristic impedance 50 O (type SBMA)
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61215-1-1, utg 1:2017
IEC 61215-1-1:2016 | EN 61215-1-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 1-1: Särskilda fordringar för provning av moduler med celler av kristallint kisel
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61215-2, utg 1:2017
IEC 61215-2:2016 | EN 61215-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 2: Provningsmetoder
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61240, utg 3:2017
IEC 61240:2016 | EN 61240:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Styrkristaller - Ytmonterade komponenter - Regler för konturritningar
Piezoelectric devices - Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection - General rules
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61242, utg 1:1997/A13:2017
EN 61242:1997/A13:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Sladdvindor för allmänbruk
Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61290-4-1, utg 2:2017
IEC 61290-4-1:2016 | EN 61290-4-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptiska förstärkare - Provningsmetoder - Del 4-1: Förstärkningsövergångsparametrar - Dubbel-våglängdsmetod
Optical amplifiers - Test methods - Part 4-1: Gain transient parameters - Two-wavelength method
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61300-1, utg 4:2017
IEC 61300-1:2016 | EN 61300-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Provning och mätning - Del 1: Allmänt och vägledning
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 1: General and guidance
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61300-3-25, utg 3:2017
IEC 61300-3-25:2016 | EN 61300-3-25:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Provning och mätning - Del 3-25: Undersökning och mätning - Koncentricitet hos icke-vinklade hylsor och icke-vinklade hylsor monterade på fiber
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-25: Examinations and measurements - Concentricity of the non-angled ferrules and non-angled ferrules with fibre installed
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61332, utg 3:2017
IEC 61332:2016 | EN 61332:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Magnetiska komponenter och material - Klassificering av mjuka ferritmaterial
Soft ferrite material classification
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61340-5-1, utg 3:2017
IEC 61340-5-1:2016 | EN 61340-5-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 101 Elektrostatik
Elektrostatiska urladdningar (ESD) - Del 5-1: Skydd av elektronik - Allmänna fordringar
Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61400-25-4, utg 2:2017
IEC 61400-25-4:2016 | EN 61400-25-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer
Vindkraftverk - Kommunikation för övervakning och styrning av vindkraftverk - Del 25-4: Mappning till kommunikationsprofil
Wind energy generation systems - Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants - Mapping to communication profile
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61557-9, utg 3:2015/AC1:2017
IEC 61557-9:2014/C2:2017 | EN 61557-9:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning - Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder - Del 9: Lokalisering av isolationsfel i IT-system
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61605, utg 3:2017
IEC 61605:2016 | EN 61605:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Elektronikkomponenter - Märkkoder för fasta induktorer
Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Marking codes
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61754-32, utg 1:2017
IEC 61754-32:2016 | EN 61754-32:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Gränssnitt för kontaktdon och passiva komponenter - Del 32: Kontaktdonsfamilj typ DiaLink
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 32: Type DiaLink connector family
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61754-34, utg 1:2017
IEC 61754-34:2016 | EN 61754-34:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Gränssnitt för kontaktdon och passiva komponenter - Del 34: Kontaktdonsfamilj typ URM
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 34: Type URM connector family
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61784-3-18, utg 1:2012/A1:2017
IEC 61784-3-18:2011/A1:2016 | EN 61784-3-18:2011/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3-18: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Kompletterande specifikationer för CPF 18 (SafetyNET p)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-18: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 18
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61970-301, utg 5:2017
IEC 61970-301:2016 | EN 61970-301:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 301: Grund för gemensam informationsmodell (CIM)
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61970-552, utg 2:2017
IEC 61970-552:2016 | EN 61970-552:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 552: CIMXML-format för modellutbyte
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 552: CIMXML Model exchange format
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61975, utg 1:2011/A1:2017
IEC 61975:2010/A1:2016 | EN 61975:2010/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Anläggningar för elöverföring med högspänd likström (HVDC) - Systemprovning
High-voltage direct current (HVDC) installations - System tests
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61987-15, utg 1:2017
IEC 61987-15:2016 | EN 61987-15:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning - Del 15: Egenskapslista för nivåmätande utrustning för elektroniskt datautbyte
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 15: Lists of properties (LOPs) for level measuring equipment for electronic data exchange
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61995-2, utg 1:2009/A1:2017
IEC 61995-2:2009/A1:2016 | EN 61995-2:2009/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Lampanslutningsdon för bostäder och liknande - Del 2: Dimensioner
Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 2: Standard sheets for DCL
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62052-11, utg 1:2003/A1:2017
IEC 62052-11:2003/A1:2016 | EN 62052-11:2003/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 11: Mätare
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62052-21, utg 1:2005/A1:2017
IEC 62052-21:2004/A1:2016 | EN 62052-21:2004/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 21: Utrustning för styrning av tariff och belastning
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62052-31, utg 1:2017
IEC 62052-31:2015 | EN 62052-31:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 31: Säkerhetsfordringar och provningsmetoder
Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Product safety requirements and tests
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62053-11, utg 1:2003/A1:2017
IEC 62053-11:2003/A1:2016 | EN 62053-11:2003/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 11: Fordringar på elektromekaniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,5, 1 och 2
Electricity metering equipment (a.c) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62053-21, utg 1:2003/A1:2017
IEC 62053-21:2003/A1:2016 | EN 62053-21:2003/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 21: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 1 och 2
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62053-22, utg 1:2003/A1:2017
IEC 62053-22:2003/A1:2016 | EN 62053-22:2003/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 22: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,2 S och 0,5 S
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62053-23, utg 1:2003/A1:2017
IEC 62053-23:2003/A1:2016 | EN 62053-23:2003/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 23: Fordringar på elektroniska mätare för reaktiv energi av noggrannhetsklass 2 och 3
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62053-24, utg 1:2015/A1:2017
IEC 62053-24:2014/A1:2016 | EN 62053-24:2015/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 24: Fordringar på elektroniska mätare för reaktiv energi vid grundfrekvens (noggrannhetsklass 0,5 S, 1 S och 1)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1)
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62054-11, utg 1:2005/A1:2017
IEC 62054-11:2004/A1:2016 | EN 62054-11:2004/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Styrning av tariff och belastning - Del 11: Särskilda fordringar på elektroniska rundstyrningsmottagare
Electricity metering equipment (a.c.) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62056-4-7, utg 1:2017
IEC 62056-4-7:2015 | EN 62056-4-7:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 4-7: DLMS/COSEM transportskikt för IP-nät
Electricity metering data exchange - The THE DLMS/COSEM suite - Part 4-7: DLMS/COSEM transport layer for IP networks
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62056-5-3, utg 2:2017
IEC 62056-5-3:2016 | EN 62056-5-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 5-3: Tillämpningsskikt DLMS/COSEM
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62056-6-1, utg 2:2017
IEC 62056-6-1:2015 | EN 62056-6-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-1: System för objektidentifiering (OBIS)
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62056-6-2, utg 2:2017
IEC 62056-6-2:2016 | EN 62056-6-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-2: Gränssnittsklasser
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62226-3-1, utg 1:2007/A1:2017
IEC 62226-3-1:2007/A1:2016 | EN 62226-3-1:2007/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Exponering för elektriska eller magnetiska fält inom det låga och intermediära frekvensområdet - Beräkning av strömtäthet och inre elektriska fält inducerade i människokroppen - Del 3-1: Exponering för elektriska fält - Analytiska modeller och numeriska 2D-modeller
Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range - Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body - Part 3-1: Exposure to electric fields - Analytical and 2D numerical models
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62271-212, utg 1:2017
IEC 62271-212:2016 | EN 62271-212:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 212: Kompakta nätstationer
High-voltage switchgear and controlgear - Part 212: Compact Equipment Assembly for Distribution Substation (CEADS)
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62276, utg 3:2017
IEC 62276:2016 | EN 62276:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledare - Skivor för användning i ytvågstillämpningar - Egenskaper och provning
Single crystal wafers for surface acoustic wave (SAW) device applications - Specifications and measuring methods
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62282-6-200, utg 3:2017
IEC 62282-6-200:2016 | EN 62282-6-200:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 105 Bränsleceller
Bränsleceller - Del 6-200: Mikrobränslecellssystem - Bestämning av prestanda
Fuel cell technologies - Part 6-200: Micro fuel cell power systems - Performance test methods
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62320-2, utg 2:2017
IEC 62320-2:2016 | EN 62320-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Del 2: AIS för AtoN-stationer - Tekniska och operationella fordringar, provningsmetoder och erforderliga provningsresultat
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification system (AIS) - Part 2: AIS AtoN Stations - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62351-11, utg 1:2017
IEC 62351-11:2016 | EN 62351-11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Styrning av kraftsystem och tillhörande informationsutbyte - IT-säkerhet - Del 11: Specifikation av säkerhet för XML-dokument
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 11: Security for XML documents
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62368-1, utg 1:2014/A11:2017
EN 62368-1:2014/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
IT- och multimedia-utrustning - Del 1: Säkerhet
Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62477-1, utg 1:2012/A1:2017
IEC 62477-1:2012/A1:2016 | EN 62477-1:2012/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Säkerhetsfordringar på utrustning och system med halvledarströmriktare - Del 1: Allmänt
Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62605, utg 2:2017
IEC 62605:2016 | EN 62605:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Multimedia - E-publicering och e-böcker - Format för utväxling av e-lexikon
Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Interchange format for e-dictionaries
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62702-1-1, utg 1:2017
IEC 62702-1-1:2016 | EN 62702-1-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
System för ljudarkiv - Del 1-1: DVD-skivor och datamigrering för långtidslagring
Audio archive system - Part 1-1: DVD disk and data migration for long term audio data storage
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62760, utg 1:2017
IEC 62760:2016 | EN 62760:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Metod för ljudåtergivning för normaliserad hörnivå
Audio reproduction method for normalized loudness level
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62777, utg 1:2017
IEC 62777:2016 | EN 62777:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Metod för bedömning av ljudfältet från en grupp riktade högtalare
Quality evaluation method for the sound field of directional loudspeaker array systems
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62788-1-2, utg 1:2017
IEC 62788-1-2:2016 | EN 62788-1-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Mätmetoder för material för solcellsmoduler - Del 1-2: Inkapslingslager - Bestämning av volymresistivitet hos inkapslingsmaterial och andra polymera material
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-2: Encapsulants - Measurement of volume resistivity of photovoltaic encapsulants and other polymeric materials
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62803, utg 1:2017
IEC 62803:2016 | EN 62803:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Radiosändare - Frekvenssvar för anordningar för optoelektrisk omvandling i system för radio över fiber - Mätmetod
Transmitting equipment for radiocommunication - Frequency response of optical-to-electric conversion device in high-frequency radio over fibre systems - Measurement method
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-4, utg 1:2016/AC1:2017
IEC 62841-3-4:2016/C1:2016 | EN 62841-3-4:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-4: Särskilda fordringar på transportabla bänkslipmaskiner
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62849, utg 1:2017
IEC 62849:2016 | EN 62849:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Robotar för hushållsbruk - Funktionsprovning
Performance evaluation methods of mobile household robots
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62922, utg 1:2017
IEC 62922:2016 | EN 62922:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljuspaneler (OLED) för allmänna belysningsändamål - Prestandafordringar
Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Performance requirements
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 80369-5, utg 1:2017
IEC 80369-5:2016 | EN 80369-5:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård - Del 5: Kopplingar för manschetter
Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 5: Connectors for limb cuff inflation applications
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

april 2017

mars 2017

februari 2017

januari 2017

december 2016

november 2016

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.