Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i slutet av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SS-EN 62435-1, utg 1:2017
IEC 62435-1:2017 | EN 62435-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Elektronikkomponenter - Långtidslagring av halvledarkomponenter - Del 1: Allmänt
Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62228-2, utg 1:2017
IEC 62228-2:2016 | EN 62228-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Integrerade kretsar - EMC-bedömning av sändar-mottagarkretsar - Del 2: LIN-kretsar
Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 2: LIN transceivers
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 61800-5-2, utg 2:2017
IEC 61800-5-2:2016 | EN 61800-5-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 5-2: Funktionssäkerhet
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 60444-8, utg 2:2017
IEC 60444-8:2016 | EN 60444-8:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Styrkristaller - Bestämning av parametrar - Del 8: Fixtur för provning av kristaller för ytmontering
Measurement of quartz crystal unit parameters - Part 8: Test fixture for surface mounted quartz crystal units
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62433-2, utg 2:2017
IEC 62433-2:2017 | EN 62433-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
EMC-modellering för integrerade kretsar - Del 2: Modeller för simulering av kretsens uppträdande - Modellering av ledningsbunden emission (ICEM-CE)
EMC IC modelling - Part 2: Models of integrated circuits for EMI behavioural simulation - Conducted emissions modelling (ICEM-CE)
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 61800-5-1, utg 2:2007/A1:2017
IEC 61800-5-1:2007/A1:2016 | EN 61800-5-1:2007/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 5-1: Elektrisk, termisk och mekanisk säkerhet
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62435-5, utg 1:2017
IEC 62435-5:2017 | EN 62435-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Elektronikkomponenter - Långtidslagring av halvledarkomponenter - Del 5: Skivor och omonterade chips
Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 5: Die and wafer devices
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62435-2, utg 1:2017
IEC 62435-2:2017 | EN 62435-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Elektronikkomponenter - Långtidslagring av halvledarkomponenter - Del 2: Försämringsmekanismer
Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 2: Deterioration mechanisms
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 61587-1, utg 4:2017
IEC 61587-1:2016 | EN 61587-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Elektronikutrustningar - Mekaniska byggsätt - Provningar för IEC 60917 och IEC 60297 - Del 1: Fordringar beträffande miljötålighet och säkerhet under inomhusförhållanden och vid transport, jämte provningsuppställningar, för skåp, stativ, kortramar och chassier
Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 series - Part 1: Environmental requirements, test set-up and safety aspects for cabinets, racks, subracks and chassis under indoor condition use and transportation
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62827-3, utg 1:2017
IEC 62827-3:2016 | EN 62827-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Trådlös energiöverföring - Styrning - Del 3: Styrning av flera energikällor
Wireless power transfer - Management - Part 3: Multiple source control management
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62680-1-2, utg 1:2017
IEC 62680-1-2:2016 | EN 62680-1-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1-2: Gemensamma komponenter - Specifikation för strömförsörjning (USB PD)
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 63002, utg 1:2017
IEC 63002:2016 | EN 63002:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Strömförsörjningsdon för bärbara datorer - Identifiering och interoperabilitet
Identification and communication interoperability method for external power supplies used with portable computing devices
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62827-1, utg 1:2017
IEC 62827-1:2016 | EN 62827-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Trådlös energiöverföring - Styrning - Del 1: Gemensamma komponenter
Wireless power transfer - Management - Part 1: Common components
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 61008-1, utg 3:2013/A12:2017
EN 61008-1:2012/A12:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Jordfelsbrytare utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCCB) - Del 1: Allmänna regler
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62056-7-5, utg 1:2017
IEC 62056-7-5:2016 | EN 62056-7-5:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 7-5: Lokala kommunikationsprofiler för lokala nät
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 7-5: Local data transmission profiles for Local Networks (LN)
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62054-21, utg 1:2005/A1:2017
IEC 62054-21:2004/A1:2017 | EN 62054-21:2004/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Styrning av tariff och belastning - Del 21: Särskilda fordringar på kopplingsur
Electricity metering (AC) - Tariff and load control - Part 21: Particular requirements for time switches
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62133-1, utg 1:2017
IEC 62133-1:2017 | EN 62133-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara alkaliska batterier - Säkerhetsfordringar på bärbara slutna alkaliska laddningsbara celler och batterier för bärbara tillämpningar - Del 1: Nickelsystem
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Part 1: Nickel systems
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62133-2, utg 1:2017
IEC 62133-2:2017 | EN 62133-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara alkaliska batterier - Säkerhetsfordringar på bärbara slutna alkaliska laddningsbara celler och batterier för bärbara tillämpningar - Del 2: Litiumsystem
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Part 2: Lithium systems
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 60623, utg 3:2017
IEC 60623:2017 | EN 60623:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara alkaliska batterier - Öppna, prismatiska nickel-kadmiumceller - Allmänna fordringar och provningsmetoder
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 50174-3, utg 2:2013/A1:2017
EN 50174-3:2013/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kablage - Del 3: Planering och genomförande av installation utomhus
Information technology - Cabling installation - Part 3: Installation planning and practices outside buildings
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 63044-1, utg 1:2017
IEC 63044-1:2017 | EN 63044-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Installationsbussar (HBES) och system för byggnadsautomation (BACS) - Del 1: Allmänna fordringar
Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62196-2, utg 2:2017
IEC 62196-2:2016 | EN 62196-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon - Del 2: Mått för anslutningsdon med stift och kontakthylsor för växelström
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 61347-2-3, utg 2:2011/A1:2017
IEC 61347-2-3:2011/A1:2016 | EN 61347-2-3:2011/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Start- och driftdon för ljuskällor - Säkerhet - Del 2-3: Särskilda fordringar på elektroniska förkopplingsdon för lysrör
Lamp control gear - Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 61347-2-13, utg 2:2014/A1:2017
IEC 61347-2-13:2014/A1:2016 | EN 61347-2-13:2014/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Start- och driftdon för ljuskällor - Säkerhet - Del 2-13: Särskilda fordringar på elektroniska driftdon för lysdiodmoduler
Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62532, utg 1:2011/A1:2017
IEC 62532:2011/A1:2016 | EN 62532:2011/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Induktionslampor - Säkerhetsfordringar
Fluorescent induction lamps - Safety specifications
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 60838-2-3, utg 1:2017
IEC 60838-2-3:2016 | EN 60838-2-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Speciella lamphållare - Säkerhet - Del 2-3: Lamphållare för tvåsocklade raka lysdiodrör (LED)
Miscellaneous lampholders - Part 2-3: Particular requirements - Lampholders for double-capped linear LED lamps
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 60838-1, utg 4:2017
IEC 60838-1:2016 | EN 60838-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Speciella lamphållare - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 60061-1, utg 1:1993/A55:2017
IEC 60061-1:1969/A55:2016 | EN 60061-1:1993/A55:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 1: Lampsocklar
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62808, utg 1:2017
IEC 62808:2015 | EN 62808:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Kärnkraftanläggningar - Instrumentering och styrsystem av betydelse för säkerheten - Konstruktion och kvalificering av isolationsenheter
Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Design and qualification of isolation devices
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 60335-1, utg 5:2012/A12:2017
EN 60335-1:2012/A12:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62952-1, utg 1:2017
IEC 62952-1:2016 | EN 62952-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Energikällor för anordningar för trådlös kommunikation - Del 1: Allmänna fordringar på energimoduler
Power sources for a wireless communication device - Part 1: General requirements of power modules
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62952-2, utg 1:2017
IEC 62952-2:2016 | EN 62952-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Energikällor för anordningar för trådlös kommunikation - Del 2: Profil för energimoduler med batterier
Power sources for a wireless communication device - Part 2: Profile for power modules with batteries
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 61010-2-020, utg 3:2017
IEC 61010-2-020:2016 | EN 61010-2-020:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 66 Säkerhet hos elektronisk mätutrustning
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-020: Särskilda fordringar på laboratoriecentrifuger
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-020: Particular requirements for laboratory centrifuges
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 61010-2-011, utg 1:2017
IEC 61010-2-011:2016 | EN 61010-2-011:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 66 Säkerhet hos elektronisk mätutrustning
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-011: Särskilda fordringar på kylutrustning
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-011: Particular requirements for refrigerating equipment
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62287-2, utg 2:2017
IEC 62287-2:2017 | EN 62287-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Utrustning i klass B för fartyg - Del 2: SOTDMA
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equiment of the automatic identification system (AIS) - Part 2: Self-organising time division multiple access (SOTDMA) techniques
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 61853-2, utg 1:2017
IEC 61853-2:2016 | EN 61853-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsmoduler - Provning av prestanda och angivande av märkvärden - Del 2: Mätning av spektral responsivitet, infallsvinkel och modulens drifttemperatur
Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 2: Spectral responsivity, incidence angle and module operating temperature measurements
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62788-1-5, utg 1:2017
IEC 62788-1-5:2016 | EN 62788-1-5:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Mätmetoder för material för solcellsmoduler - Del 1-5: Inkapslingslager - Mätning av den linjära dimensionsförändringen i inkapslingsmaterialet som funktion av temperaturen
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-5: Encapsulants - Measurement of change in linear dimensions of sheet encapsulation material resulting from applied thermal conditions
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 62788-1-4, utg 1:2017
IEC 62788-1-4:2016 | EN 62788-1-4:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Mätmetoder för material för solcellsmoduler - Del 1-4: Inkapslingslager - Mätning av optisk transmittans och beräkning av integrerad soltransmittans, gulhetsindex och gränsvåglängden i UV
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-4: Encapsulants - Measurement of optical transmittance and calculation of the solar-weighted photon transmittance, yellowness index, and UV cut-off wavelength
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 60051-1, utg 2:2017
IEC 60051-1:2016 | EN 60051-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 1: Definitioner och allmänna fordringar
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 1: Definitions and general requirements common to all parts
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 61300-2-9, utg 3:2017
IEC 61300-2-9:2017 | EN 61300-2-9:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Provning och mätning - Del 2-9: Provning - Stöt
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-9: Tests - Shock
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 60793-1-1, utg 3:2017
IEC 60793-1-1:2017 | EN 60793-1-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 1-1: Mätning och provning - Allmänt och vägledning
Optical fibres - Part 1-1: Measurement methods and test procedures - General and guidance
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 55016-1-6, utg 1:2015/A1:2017
CISPR 16-1-6:2014/A1:2017 | EN 55016-1-6:2015/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 1-6: Kalibrering av antenner för EMC-mätning
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-6: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - EMC antenna calibration
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 55016-1-5, utg 2:2015/A1:2017
CISPR 16-1-5:2014/A1:2016 | EN 55016-1-5:2015/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 1-5: Kalibrerings- och referensprovplatser för antenner, 5 MHz till 18 GHz
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 
SS-EN 55016-2-3, utg 4:2017
CISPR 16-2-3:2016 | EN 55016-2-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 2-3: Mätning av utstrålade störningar
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements
Fastställelsedatum: 2017-06-14
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

juni 2017

maj 2017

april 2017

mars 2017

februari 2017

januari 2017

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.