Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i slutet av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SS-EN 60317-69, utg 1:2017
IEC 60317-69:2017 | EN 60317-69:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 69: Rektangulär lindningstråd av aluminium, lackerad med polyesterimid och polyamid-imid, klass 220
Specifications for particular types of winding wires - Part 69: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular aluminium wire, class 220
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 60317-68, utg 1:2017
IEC 60317-68:2017 | EN 60317-68:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 68: Rektangulär lindningstråd av aluminium, lackerad med polyvinylacetal, klass 120
Specifications for particular types of winding wires - Part 67: Polyvinyl acetal enamelled rectangular aluminium wire, class 120
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 61800-9-1, utg 1:2017
IEC 61800-9-1:2017 | EN 61800-9-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 9-1: Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Utarbetande av standarder för verkningsgrad hos elmotordriven utrustning med tillämpning av ett systemperspektiv och den semi-analytiska modellen
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-1: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA) and semi analytic model (SAM)
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 60317-67, utg 1:2017
IEC 60317-67:2017 | EN 60317-67:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 67: Rektangulär lindningstråd av aluminium, lackerad med polyvinylacetal, klass 105
Specifications for particular types of winding wires - Part 67: Polyvinyl acetal enamelled rectangular aluminium wire, class 105
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 61800-9-2, utg 1:2017
IEC 61800-9-2:2017 | EN 61800-9-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 9-2: Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Indikatorer för verkningsgrad hos elektriska drivsystem och startkopplare
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-2: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 60749-3, utg 2:2017
IEC 60749-3:2017 | EN 60749-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 3: Utvändig okulärbesiktning
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 3: External visual examination
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 60749-6, utg 2:2017
IEC 60749-6:2017 | EN 60749-6:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 6: Lagring vid hög temperatur
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 6: Storage at high temperature
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 60749-9, utg 2:2017
IEC 60749-9:2017 | EN 60749-9:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 9: Märkningens beständighet
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 9: Permanence of marking
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 60749-4, utg 2:2017
IEC 60749-4:2017 | EN 60749-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 4: Accelererad fuktprovning, stationärt tillstånd (HAST)
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 4: Damp heat, steady state, highly accelerated stress test (HAST)
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 60749-5, utg 2:2017
IEC 60749-5:2017 | EN 60749-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 5: Livslängdsprovning med konstant temperatur och fuktighet
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 61188-7, utg 2:2017
IEC 61188-7:2017 | EN 61188-7:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Konstruktion och användning av mönsterkort och kretskort - Del 7: Nollgradersorientering av komponenter för användning i CAD-bibliotek
Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 7: Electronic component zero orientation for CAD library construction
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 62090, utg 2:2017
IEC 62090:2017 | EN 62090:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Elektronikkomponenter - Märkning på förpackningar med streckkod och tvådimensionella symboler
Product package labels for electronic components using bar code and two-dimensional symbologies
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 61967-4, utg 1:2003/AC1:2017
IEC 61967-4:2002/C1:2017 | EN 61967-4:2002/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Integrerade kretsar - Mätning av elektromagnetisk emission i området 150 kHz - 1 GHz - Del 4: Mätning av ledningsbundna störningar med direkt koppling 1 ohm/150 ohm
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz - Part 4: Measurement of conducted emissions - 1 ?/150 ? direct coupling method
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 62680-3-1, utg 1:2017
IEC 62680-3-1:2017 | EN 62680-3-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 3-1: Specifikation för USB, revision 3.1
Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 3-1: Universal Serial Bus 3.1 Specification
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 60728-101, utg 1:2017
IEC 60728-101:2016 | EN 60728-101:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 101: Systemfordringar på framkanaler som endast belastas med digitala signaler
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 101: System performance of forward paths loaded with digital channels only
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 60728-11, utg 3:2017
IEC 60728-11:2016 | EN 60728-11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 11: Säkerhetsfordringar
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-18, utg 2:2017
IEC 60068-2-18:2017 | EN 60068-2-18:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljötålighetsprovning - Del 2-18: Provningsmetoder - R: Vatten, med vägledning
Environmental testing - Part 2-18: Tests - Tests R and guidance: Water
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 62282-4-102, utg 1:2017
IEC 62282-4-102:2017 | EN 62282-4-102:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 105 Bränsleceller
Bränsleceller - Del 4-102: System för drivning av truckar - Bestämning av prestanda
Fuel cell technologies - Part 4-102: Fuel cell power systems for industrial electric trucks - Performance test methods
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 62321-7-2, utg 1:2017
IEC 62321-7-2:2017 | EN 62321-7-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 7-2: Sexvärt krom i polymerer och elektronik med kolorimetrisk metod
Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 7-2: Determination of hexavalent chromium (Cr(VI)) in polymers and electronics by the colorimetric method
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62321-8, utg 1:2017
IEC 62321-8:2017 | EN 62321-8:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 8: Ftalater i polymerer genom gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS), gaskromatografi-masspektrometri med utrustning för pyrolys/termisk desorption (Py-TD-GC-MS)
Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 8: Phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), gas chromatography-mass spectrometry using a pyrolyzer/thermal desorption accessory (Py-TD-GC-MS)
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 50625-2-3, utg 1:2017
EN 50625-2-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 2-3: Fordringar på behandling av temperaturväxlare och liknande som innehåller flyktiga fluorkarboner eller flyktiga kolväten
Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 2-3: Treatment requirements for temperature exchange equipment and other WEEE containing VFC and/or VHC
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62056-8-6, utg 1:2017
IEC 62056-8-6:2017 | EN 62056-8-6:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 8-6: PLC ISO/IEC 12139-1 kommunikationsprofil för hög datahastighet för grannskapsnätverk
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-6: High speed PLC ISO/IEC 12139-1 profile for neighbourhood networks
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62056-7-3, utg 1:2017
IEC 62056-7-3:2017 | EN 62056-7-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 7-3: Trådbunden och trådlös kommunikationsprofil M-Bus för lokala nät och grannskapsnätverk
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 7-3: Wired and wireless M-Bus communication profiles for local and neighbourhood networks
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-504, utg 1:2017
IEC 60092-504:2016 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 504: Instrumentering och styr- och reglersystem
Electrical installations in ships - Part 504: Automation, control and instrumentation
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-353, utg 1:2017
IEC 60092-353:2016 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 353: Kraftkablar med märkspänning 1 kV och 3 kV
Electrical installations in ships - Part 353: Power cables for rated voltages 1 kV and 3 kV
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-376, utg 1:2017
IEC 60092-376:2017 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 376: Styrkablar 150/250 V (300 V)
Electrical installations in ships - Part 376: Cables for control and instrumentation circuits 150/250 V (300 V)
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-501, utg 1:2017
IEC 60092-501:2013 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 501: Särskilda fordringar - Installation och utrustning för elektrisk framdrivning
Electrical installations in ships - Part 501: Special features - Electric propulsion plant
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-509, utg 1:2017
IEC 60092-509:2011 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 509: Skötsel av elektriska installationer
Electrical installations in ships - Part 509: Operation of electrical installations
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-101, utg 1:2017
IEC 60092-101:2002 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 101: Definitioner och allmänna fordringar
Electrical installations in ships - Part 101: Definitions and general requirements
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-201, utg 1:2017
IEC 60092-201:1994 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 201: Systemuppbyggnad - Allmänt
Electrical installations in ships - Part 201: System design - General
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-301, utg 1:2017
IEC 60092-301:1980 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 301: Utrustning - Generatorer och motorer
Electrical installations in ships - Part 301: Equipment - Generators and motors
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-302, utg 1:2017
IEC 60092-302:1997 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 302: Utrustning - Kopplingsutrustningar för lågspänning
Electrical installations in ships - Part 302: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-303, utg 1:2017
IEC 60092-303:1980 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 303: Utrustning - Transformatorer för kraft och belysning
Electrical installations in ships - Part 303: Equipment - Transformers for power and lighting
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-304, utg 1:2017
IEC 60092-304:1980 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 304: Utrustning - Halvledarströmriktare
Electrical installations in ships - Part 304: Equipment - Semiconductor convertors
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-305, utg 1:2017
IEC 60092-305:1980 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 305: Utrustning - Laddningsbara batterier
Electrical installations in ships - Part 305: Equipment - Accumulator (storage) batteries
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-307, utg 1:2017
IEC 60092-307:1980 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 307: Utrustning - Utrustning för uppvärmning och matlagning
Electrical installations in ships - Part 307: Equipment - Heating and cooking appliances
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-401, utg 1:2017
IEC 60092-401:1980 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 401: Installation samt provning av färdig elinstallation
Electrical installations in ships - Part 401: Installation and test of completed installation
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-502, utg 1:2017
IEC 60092-502:1999 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 502: Särskilda fordringar - Tankfartyg
Electrical installations in ships - Part 502: Tankers - Special features
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-506, utg 1:2017
IEC 60092-506:2003 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 506: Särskilda fordringar - Fartyg som transporterar farligt gods eller gods och ämnen som endast är farliga som bulklast (MHB-ämnen)
Electrical installations in ships - Part 506: Special features - Ships carrying specific dangerous goods and materials hazardous only in bulk
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-352, utg 1:2017
IEC 60092-352:2005 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 352: Val och installation av elkablar
Electrical installations in ships - Part 352: Choice and installation of electrical cables
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-503, utg 1:2017
IEC 60092-503:2007 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 503: Särskilda fordringar - AC-system med spänningar från 1 kV t o m 15 kV
Electrical installations in ships - Part 503: Special features - AC supply systems with voltages in the range of above 1 kV up to and including 15 kV
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-306, utg 1:2017
IEC 60092-306:2009 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 306: Utrustning - Belysningsarmaturer och tillbehör
Electrical installations in ships - Part 306: Equipment - Luminaires and lighting accessories
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-360, utg 1:2017
IEC 60092-360:2014 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 360: Material i isolering och mantlar för kraftkablar, styrkablar och tele- och datakablar för användning i fartyg och offshore-enheter
Electrical installations in ships - Part 360: Insulating and sheathing materials for shipboard and offshore units, power, control, instrumentation and telecommunication cables
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-350, utg 1:2017
IEC 60092-350:2014 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 350: Kraftkablar och styrkablar för användning i fartyg och offshore-enheter
Electrical installations in ships - Part 350: General construction and test methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-202, utg 1:2017
IEC 60092-202:2016 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 202: Systemuppbyggnad - Elektriskt skydd
Electrical installations in ships - Part 202: System design - Protection
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-354, utg 1:2017
IEC 60092-354:2014 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 354: En- och treledarkablar med extruderad isolering med märkspänning 6 kV (Um = 7,2 kV) till 30 kV (Um = 36 kV)
Electrical installations in ships - Part 354: Single- and three-core power cables with extruded solid insulation for rated voltages 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 60034-18-42, utg 1:2017
IEC 60034-18-42:2017 | EN 60034-18-42:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 2 Elektriska maskiner
Roterande elektriska maskiner - Del 18-42: Elektriska isolersystem motståndskraftiga mot partiella (elektriska) urladdningar (Typ II), i motorer för omriktardrift - Provning för bedömning
Rotating electrical machines - Part 18-42: Partial discharge resistant electrical insulation systems (Type II) used in rotating electrical machines fed from voltage converters - Qualification tests
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SEK Handbok 435, utg 2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
SEK Handbok 435 - Vägledning vid användning av lågspänningskablar
Fastställelsedatum: 2017-10-02
Läs mer
 
SS-EN 62877-1, utg 1:2016/AC1:2017
IEC 62877-1:2016/C1:2017 | EN 62877-1:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Elektrolyt och vatten för ventilerade blybatterier - Del 1: Fordringar på elektrolyt
Electrolyte and water for vented lead acid accumulators - Part 1: Requirements for electrolyte
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 62619, utg 1:2017
IEC 62619:2017 | EN 62619:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara celler och batterier med alkalisk eller annan icke syrabaserad elektrolyt - Säkerhetskrav på litiumceller och litiumbatterier för tillämpningar i industrin
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries for use in industrial applications
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 61960-3, utg 1:2017
IEC 61960-3:2017 | EN 61960-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara celler och batterier med alkalisk eller annan icke syrabaserad elektrolyt - Laddningsbara litiumceller och litiumbatterier för bärbara tillämpningar - Del 3: Prismatiska och cylindriska celler
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for portable applications - Part 3: Prismatic and cylindrical lithium secondary cells and batteries made from them
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 61951-1, utg 4:2017
IEC 61951-1:2017 | EN 61951-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara celler och batterier med alkalisk eller annan icke syrabaserad elektrolyt - Laddningsbara slutna celler och batterier för bärbara tillämpningar - Del 1: Nickel-kadmium
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary sealed cells and batteries for portable applications - Part 1: Nickel-cadmium
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 61951-2, utg 4:2017
IEC 61951-2:2017 | EN 61951-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara celler och batterier med alkalisk eller annan icke syrabaserad elektrolyt - Laddningsbara slutna celler och batterier för bärbara tillämpningar - Del 2: Nickel-metallhydrid
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary sealed cells and batteries for portable applications - Part 2: Nickel-metal hydride
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 50667, utg 1:2017
EN 50667:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Automatiserade registreringssystem - Fordringar, informationsutväxling och användningsområden
Information technology - Automated infrastructure management (AIM) systems - Requirements, data exchange and applications
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 61954, utg 2:2011/A2:2017
IEC 61954:2011/A2:2017 | EN 61954:2011/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Kraftelektronik - Provning av ventiler för statiska kompensatorer (SVC)
Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 60700-2, utg 1:2017/AC1:2017
IEC 60700-2:2016/C1:2017 | EN 60700-2:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Tyristorventiler för högspänd likström - Del 2: Terminologi
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 2: Terminology
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 62569-1, utg 1:2017
IEC 62569-1:2017 | EN 62569-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 3 Dokumentation och grafiska symboler
Generisk specifikation av produktinformation baserat på egenskaper - Del 1: Principer och metoder
Generic specification of information on products by properties - Part 1: Principles and methods
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 60838-1, utg 4:2017/A1:2017
IEC 60838-1:2016/A1:2017 | EN 60838-1:2017/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Speciella lamphållare - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 15, utg 1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Avancerad styrning av nätansluten utomhusbelysning (ASNU) - API-specifikation
Advanced outdoor lighting control - API specification
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 62442-1, utg 1:2012/A11:2017
EN 62442-1:2011/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 1: Förkopplingsdon för lysrör - Bestämning av tillförd effekt och verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62442-2, utg 1:2014/A11:2017
EN 62442-2:2014/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Start- och driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 2: Förkopplingsdon för andra urladdningslampor än lysrör - Bestämning av verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62442-3, utg 1:2014/A11:2017
EN 62442-3:2014/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Start- och driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 3: Driftdon för halogenlampor och lysdiodmoduler - Bestämning av verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 50180-3, utg 1:2016/A1:2017
EN 50180-3:2015/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 36 Isolatorer
Isolatorer - Genomföringar för vätskefyllda transformatorer för spänningar mellan 1 kV och 36 kV och för strömmar mellan 250 A och 3,15 kA - Del 3: Fordringar på fästdetaljer
Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 3,15 kA for liquid filled transformers - Part 3: Requirements for bushing fixations
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 62689-1, utg 1:2017
IEC 62689-1:2016 | EN 62689-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 38 Mättransformatorer
Sensorer och detektorer för ström och spänning för felindikeringsändamål - Del 1: Allmänna principer och fordringar
Current and voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 1: General principles and requirements
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 50289-1-17, utg 1:2017
EN 50289-1-17:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-17: Elektrisk provning - Överhörning mellan kablar ExNEXT och ExFEXT
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1- 17: Electrical test methods - Exogenous Crosstalk ExNEXT and ExFEXT
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 50289-1-9, utg 2:2017
EN 50289-1-9:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-9: Elektrisk provning - Obalansdämpning (TCL och TCTL)
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-9: Electrical test methods - Unbalance attenuation (transverse conversion loss TCL transverse conversion transfer loss TCTL)
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 61169-58, utg 1:2017/AC1:2017
IEC 61169-58:2016/C1:2017 | EN 61169-58:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Anslutningsdon för högfrekvens - Del 58: Gruppspecifikation för självpassande koaxialdon, 50 ohm (typ SBMA)
Radio-frequency connectors - Part 58: Sectional specification for RF coaxial connectors with blind-mate coupling - Characteristic impedance 50 O (type SBMA)
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 60603-7-81, utg 1:2016/AC1:2017
IEC 60603-7-81:2015/C1:2017 | EN 60603-7-81:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 7-81: Detaljspecifikation för skärmat 8-poligt anslutningsdon med fast don och kabeldon för dataöverföring med frekvenser upp till 2 000 MHz
Connectors for electronic equipment - Part 7-81: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 2 000 MHz
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 62325-451-3, utg 1:2014/A1:2017
IEC 62325-451-3:2014/A1:2017 | EN 62325-451-3:2014/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Kommunikation på energimarknaden - Del 451-3: Allokering av tillgänglig överföringskapacitet (explicit eller implicit auktion) och kontextuella modeller för den europeiska marknaden
Framework for energy market communications - Part 451-3: Transmission capacity allocation business process (explicit or implicit auction) and contextual models for European market
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-86, utg 2:2003/A12:2017
EN 60335-2-86:2003/A12:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-86: Särskilda fordringar på elektriska fiskeapparater
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 60335-1, utg 5:2012/A13:2017
EN 60335-1:2012/A13:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 60500, utg 1:2017
IEC 60500:2017 | EN 60500:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Undervattenakustik - Hydrofoner - Egenskaper hos hydrofoner i frekvensområdet 1 Hz till 500 kHz
Underwater acoustics - Hydrophones - Properties of hydrophones in the frequency range 1 Hz to 500 kHz
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 82304-1, utg 1:2017
IEC 82304-1:2016 | EN 82304-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Programvara för hälsoapplikationer - Del 1: Allmänna fordringar beträffande produktsäkerhet
Health software - Part 1: General requirements for product safety
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 62657-2, utg 2:2017
IEC 62657-2:2017 | EN 62657-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriella nätverk för datatrafik - Trådlös kommunikation - Del 2: Hantering för samexistens
Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 62952-3, utg 1:2017
IEC 62952-3:2017 | EN 62952-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Energikällor för anordningar för trådlös kommunikation - Del 3: Generisk adaptermodul för energiskörd
Power sources for a wireless communication device - Part 3: Generic energy harvesting adaptor module
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 50134-7, utg 2:2017
EN 50134-7:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Trygghetslarm - Del 7: Tillämpningsanvisningar
Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62287-1, utg 3:2017
IEC 62287-1:2017 | EN 62287-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Utrustning i klass B för fartyg - Del 1: CSTDMA
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA) techniques
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 62561-1, utg 2:2017
IEC 62561-1:2017 | EN 62561-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 81 Åskskydd
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 1: Skarv- och anslutningsdon
Lightning protection system components (LPSC) - Part 1: Requirements for connection components
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 61215-1-4, utg 1:2017
IEC 61215-1-4:2016 | EN 61215-1-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 1-4: Särskilda fordringar för provning av moduler med tunnfilmsceller av Cu(In,GA)(S,Se)2
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-4: Special requirements for testing of thin-film Cu(In,GA)(S,Se)2 based photovoltaic (PV) modules
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 61215-1-2, utg 1:2017
IEC 61215-1-2:2016 | EN 61215-1-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 1-2: Särskilda fordringar för provning av moduler med celler av kadmiumtellurid (CdTe)
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) modules
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 61215-2, utg 1:2017/AC1:2017
EN 61215-2:2017/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 2: Provningsmetoder
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 61215-1-3, utg 1:2017
IEC 61215-1-3:2016 | EN 61215-1-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktionsvalidering och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 1-3: Särskilda fordringar för provning av moduler med tunnfilmsceller av amorft kisel
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film amorphous silicon based photovoltaic (PV) modules
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62788-1-6, utg 1:2017
IEC 62788-1-6:2017 | EN 62788-1-6:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Mätmetoder för material använda i solcellsmoduler - Del 1-6: Inkapslingsmaterial - Provningsmetoder för bestämning av härdningsgraden i EVA
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-6: Encapsulants - Test methods for determining the degree of cure in Ethylene-Vinyl Acetate
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 61724-1, utg 1:2017
IEC 61724-1:2017 | EN 61724-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellssystem - Prestanda - Del 1: Övervakning
Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62670-3, utg 1:2017
IEC 62670-3:2017 | EN 62670-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solceller i koncentratorer - Funktionsprovning - Del 3: Prestandamätning och angivande av märkvärden
Photovoltaic concentrators (CPV) - Performance testing - Part 3: Performance measurements and power rating
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62920, utg 1:2017
IEC 62920:2017 | EN 62920:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Omriktare för solcellsanläggningar - EMC - Fordringar och provningsmetoder
Photovoltaic power generating systems - EMC requirements and test methods for power conversion equipment
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62925, utg 1:2017
IEC 62925:2016 | EN 62925:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solceller i koncentratormoduler (CPV) - Provning med temperaturcykling för bestämning av förhöjd tålighet mot temperaturändring
Concentrator photovoltaic (CPV) modules - Thermal cycling test to differentiate increased thermal fatigue durability
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 61400-12-1, utg 2:2017
IEC 61400-12-1:2017 | EN 61400-12-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer
Vindkraftverk - Del 12-1: Bestämning av prestanda för anläggningar för elproduktion
Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 50153, utg 3:2014/A1:2017
EN 50153:2014/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Skydd mot elchock i rälsfordon
Railway applications - Rolling stock - Protective provisions relating to electrical hazards
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 62580-1, utg 1:2016/A11:2017
EN 62580-1:2016/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Elektronisk utrustning för järnvägar - Fordonsbaserade delsystem för multimedia och telematik - Del 1: Övergripande arkitektur
Electronic railway equipment - On-board multimedia and telematic subsystems for railways - Part 1: General architecture
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 50155, utg 4:2017
EN 50155:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektronisk utrustning för rälsfordon
Railway applications - Rolling stock - Electronic equipment
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 50657, utg 1:2017
EN 50657:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Tillämpningar för rullande materiel - Programvaror på rullande materiel
Railway applications - Rolling stock applications - Software on Board Rolling Stock
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SEK TS 50238-2, utg 2:2017
CLC/TS 50238-2:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Kompatibilitet mellan rälsfordon och fordonsdetekterande system - Del 2: Kompatibilitet med spårledningar
Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 2: Compatibility with track circuits
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SEK TS 50238-3, utg 1:2017
CLC/TS 50238-3:2013
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Kompatibilitet mellan rälsfordon och fordonsdetekterande system - Del 3: Kompatibilitet med axelräknare
Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 3: Compatibility with axle counters
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 61810-1, utg 4:2015/AC1:2017
IEC 61810-1:2015/C1:2017 | EN 61810-1:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 94/95 Reläer och reläskydd
Elektromekaniska elementarreläer - Del 1: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar
Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-11, utg 2:2004/A1:2017
IEC 61000-4-11:2004/A1:2017 | EN 61000-4-11:2004/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-11: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot kortvariga spänningssänkningar, spänningsavbrott och spänningsvariationer
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests
Fastställelsedatum: 2017-10-18
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

november 2017

oktober 2017

september 2017

juni 2017

maj 2017

april 2017

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.