Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61280-4-4, utg 1:2007
CENELEC Publikation: EN 61280-4-4:2006
IEC Publikation: IEC 61280-4-4:2006

Svensk titel:
Delsystem för fiberoptisk kommunikation - Grundläggande provningsmetoder - Del 4-4: Installationer med optokablar - Mätning av polarisationsmoddispersion i installerade länkar

Engelsk titel:
Fibre optic communication subsystem basic test procedures - Part 4-4: Fibre optic cable plant and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links

Fastställelsedatum: 2007-11-19  |  Upphävandedatum: 2020-08-18
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 68
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61280-4-4, utg 2:2018.

ICS: 33.180.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.