Ansvarig svensk kommitté: TK 3  Dokumentation och grafiska symboler

Överföringsform: Översättning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61082-1, utg 2:2007
CENELEC Publikation: EN 61082-1:2006
IEC Publikation: IEC 61082-1:2006

Svensk titel:
Dokument för användning inom elektrotekniken - Del 1: Regler

Engelsk titel:
Preparation of documents used in electrotechnology - Part 1: Rules

Fastställelsedatum: 2007-02-26  |  Upphävandedatum: 2017-12-02
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 98
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61082-1, Utg 1:1994 + A1:1995 + A2:1996, SS-EN 61082-2, Utg 1:1994, SS-EN 61082-3, Utg 1:1994, SS-EN 61082-4, Utg 1:1996  |  Ersätts av: SS-EN 61082-1, utg 3:2015.

ICS: 29.020.00; 01.110.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.