Ansvarig svensk kommitté: TK 55  Lindningstråd

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60317-32, utg 1:1998/A2:2006
CENELEC Publikation: EN 60317-32:1996/A2:2005
IEC Publikation: IEC 60317-32:1990/A2:2005

Svensk titel:
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 32: Rektangulär, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med impregnerat glasfibergarn, temperaturindex 155

Engelsk titel:
Specifications for particular types of winding wires - Part 32: Glass-fibre wound, polyester or polyesterimide varnish-treated bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 155

Fastställelsedatum: 2006-02-27  |  Upphävandedatum: 2018-11-26
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med: SS-EN 60317-32, utg 1, 1998, som fr o m 2008-11-01 inte gäller utan detta tillägg A2
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60317-32, utg 2:2016.

ICS: 29.060.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.