Ansvarig svensk kommitté: TK 29  Elektroakustik

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60118-4, utg 2:2007
CENELEC Publikation: EN 60118-4:2006
IEC Publikation: IEC 60118-4:2006

Svensk titel:
Akustik - Hörapparater - Del 4: Teleslingor avsedda för hörapparater - Magnetisk fältstyrka

Engelsk titel:
Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction loop systems for hearing aid purposes - Magnetic field strength

Fastställelsedatum: 2007-02-26  |  Upphävandedatum: 2018-01-15
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60118-4, utg 1:1998 + A1:1998  |  Ersätts av: SS-EN 60118-4, utg 3:2015.

ICS: 17.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.