Ansvarig svensk kommitté: TK 61  Säkerhet hos elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60335-2-76, utg 2:2005/A1:2006
CENELEC Publikation: EN 60335-2-76:2005/A1:2006
IEC Publikation: IEC 60335-2-76:2002/A1:2006

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på elstängselapparater

Engelsk titel:
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers

Fastställelsedatum: 2006-12-18  |  Upphävandedatum: 2021-08-03
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 6
Används tillsammans med: SS-EN 60335-2-76, utg 2:2005, som fr o m 2009-04-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 60335-2-76, utg 3:201X.

ICS: 65.040.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.