Ansvarig svensk kommitté: TK 26  Elsvetsning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50445, utg 1:2008
CENELEC Publikation: EN 50445:2008
IEC Publikation:

Svensk titel:
Produktstandard för fastställande av motståndssvetsnings, bågsvetsnings och besläktade förfarandens överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och referensnivåerna avseende exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz)

Engelsk titel:
Product family standard to demonstrate compliance of requirement for resistance welding, arc welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

Fastställelsedatum: 2008-03-25  |  Upphävandedatum: 2021-09-28
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 19
Används tillsammans med: SS-EN 50444 och SS-EN 50505.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 62822-1, utg 1:2018.

ICS: 17.220.01; 25.160.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.