Ansvarig svensk kommitté: TK 59  Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 50242, utg 2:2008
CENELEC Publikation: EN 50242:2008
IEC Publikation:

Svensk titel:
Diskmaskiner för hushållsbruk - Funktionsprovning

Engelsk titel:
Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance

Fastställelsedatum: 2008-04-28  |  Upphävandedatum: 2018-04-11
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 74
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50242, utg 1, 1999 + A1:1999 + A2:2001 + A3:2003 + C2:2000.  |  Ersätts av: SS-EN 50242/60436, utg 3:2016.

ICS: 97.040.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: EN 50242:2008 betecknas även EN 60436:2008.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.