Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC  Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 62271-201, utg 1:2006
CENELEC Publikation: EN 62271-201:2006
IEC Publikation: IEC 62271-201:2006

Svensk titel:
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 201: Isolerkapslade ställverk för växelström med märkspänning 1 kV t o m 52 kV

Engelsk titel:
High-voltage switchgear and controlgear - Part 201: AC insulation-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV

Fastställelsedatum: 2006-12-18  |  Upphävandedatum: 2017-05-01
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 87
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62271-201, utg 2:2014.

ICS: 29.130.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande. Corrigendum nov 2006 till EN 62271-201:2006 är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.