Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60793-1-49, utg 2:2006
CENELEC Publikation: EN 60793-1-49:2006
IEC Publikation: IEC 60793-1-49:2006

Svensk titel:
Optofibrer - Del 1-49: Mätning och provning - Skillnad i grupplöptid

Engelsk titel:
Optical fibres - Part 1-49: Measurement methods and test procedures - Differential mode delay

Fastställelsedatum: 2006-10-23  |  Upphävandedatum: 2021-09-19
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med: SS-EN 60793-1-1 och SS-EN 60793-2-10
Ersätter: SS-EN 60793-1-49, utg 1:2005  |  Ersätts av: SS-EN IEC 60793-1-49, utg 3:201X.

ICS: 33.180.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.