Ansvarig svensk kommitté: TK 48B  Anslutningsdon

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61076-3-104, utg 2:2007
CENELEC Publikation: EN 61076-3-104:2006
IEC Publikation: IEC 61076-3-104:2006

Svensk titel:
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 3-104: Rektangulära anslutningsdon - Detaljspecifikation för 8-poligt skärmat anslutningsdon med fast don och kabeldon för dataöverföring med frekvenser upp till 1000 MHz

Engelsk titel:
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-104: Detail specification for 8-way, shielded free and fixed connectors for data transmissions with frequencies up to 1 000 MHz

Fastställelsedatum: 2007-01-15  |  Upphävandedatum: 2020-09-29
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61076-3-104, utg 1:2003  |  Ersätts av: SS-EN 61076-3-104, utg 3:2018.

ICS: 31.220.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.