Ansvarig svensk kommitté: TK 14  Transformatorer

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 50464-1, utg 1:2007
CENELEC Publikation: EN 50464-1:2007
IEC Publikation:

Svensk titel:
Transformatorer - Oljeisolerade distributionstransformatorer från 50 till 2500 kVA och för högst 36 kV systemspänning - Del 1: Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 kVA to 2500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements

Fastställelsedatum: 2007-10-22  |  Upphävandedatum: 2017-09-06
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 16
Används tillsammans med:
Ersätter: SS 427 02 01-1, Utg 1:1995 + SS 427 02 01-3, Utg 1:1995  |  Ersätts av: SS-EN 50588-1, utg 1:2015.

ICS: 29.180.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.