Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61326-3-1, utg 1:2009
CENELEC Publikation: EN 61326-3-1:2008
IEC Publikation: IEC 61326-3-1:2008

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål - EMC-fordringar - Del 3-1: Immunitetsfordringar på system av betydelse för säkerheten (säkerhetskritiska system) och på utrustning med säkerhetsfunktion - Allmänna tillämpningar i industri

Engelsk titel:
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - General industrial applications

Fastställelsedatum: 2009-02-23  |  Upphävandedatum: 2020-06-20
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 41
Används tillsammans med: SS-EN 61326-1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61326-3-1, utg 2:2017.

ICS: 25.040.40; 33.100.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.