Ansvarig svensk kommitté: TK 20  Kraftkablar och installationskablar

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS 424 14 46-1, utg 1:2008
CENELEC Publikation: HD 631-1 S2:2007
IEC Publikation:

Svensk titel:
Kablar - Tillbehör - Bestämning av materialegenskaper - Del 1: Produktverifiering och typprovning av gjuthartsmassor

Engelsk titel:
Electric cables - Accessories - Material characterisation - Part 1: Fingerprinting and type tests for resinous compounds

Fastställelsedatum: 2008-02-25  |  Upphävandedatum: 2020-09-18
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 27
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50655-1, utg 1:2018.

ICS: 29.035.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.